Održana VII sjednica Gradskog vijeća Zenica

 

Jučer 11. maja 2017.godine održana je VII. sjednica Gradskog vijeća Zenica.

Bez rasprave usvojeni su zapisnici sa šeste sjednice Gradskog vijeća Zenica održane 30. marta 2017.godine, zapisnik sa nastavka šeste sjednice Gradskog vijeća Zenica održane 20. aprila 2017.godine i zapisnik sa treće hitne sjednice Gradskog vijeća Zenica održane 27. aprila 2017.godine.

U okviru tačke 2. predstavljeni su Izvještaji o monitoringu zemljišta na području Općine/Grada Zenica za period 2011. – 2015.godine i Izvještaj o petogodišnjem monitoringu ostataka teških metala i ostataka pesticida u biljnom materijalu i mlijeku sa područja Općine/Grada Zenica za period 2011. – 2015.godina.

Navedene izvještaje sačinili su Federalni zavod za agropedologiju i Federalni zavod za poljoprivredu na osnovu Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 13.09.2011.godine.

Ispitivanje je obavljeno na način da je područje Grada Zenica podijeljeno na dvije zone:

Zona rizika I (uže gradsko jezgro) i

Zona rizika II.

U Zoni rizika II manji je rizik uzgajanja biljnih kultura dok je u gradskoj zoni neophodno uzgajati biljne kulture samo u plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji uz uslov da se prethodno izvrši dekontaminacija zemljišta iz plastenika, odnosno fitoremedijacija.

Vijećnici su bez rasprave usvojili Prijedlog Zaključka o davanju garancije Grada Zenica na zaduženje Zeničko-dobojskog kantona po Ugovoru o zajmu zaključenog između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i BiH i Razvojne banke vijeća Evrope (CEB) za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“.

Na prijedlog gradonačelnika gdina. Fuada Kasumovića u dnevni red uvršten je i usvojen Zaključak o upućivanju Zahtjeva premijeru Zeničko-dobojskog kantona gdinu Miralemu Galijaševiću u svrhu odgovora na određena pitanja koja se tiču pokretanja apelacije o ocjeni ustavnosti Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama grada Zenica.

Načelnik PU I Zenica gdin. Admir Gazić prezentovao je prisutnima Informaciju o radu PU I Zenica sa ocjenom stanja bezbjednosti za prošlu godinu i prvo tromjesečje ove godine. Analizirajući stanje bezbjednosti u oblasti javnog reda i mira, saobraćaja te kriminaliteta je ocijenjeno da je bezbjednosna situacija na području grada Zenica zadovoljavajuća, što je rezultiralo usvajanjem ove Informacije.

Usvojen je Izvještaj radu Gradskog pravobranilaštva Zenica za period od 01.01. – 31.12.2016. godine uz konstataciju da se uputi inicijativa za Izmjenu zakona o privrednim društvima FBiH u dijelu koji se odnosi na odgovornost d.o.o.

Nakon provedene rasprave usvojeni su:

·         Izvještaj o radu JU "Dom za stara lica Zenica" u 2016. godini i Plan rada za 2017.godinu,

·         Izvještaj o radu JU "Dom i porodica" u 2016. godini i Plan rada za 2017.godinu,

·         Izvještaj o radu JU "Centar za socijalni rad Zenica" u 2016. godini i Plan rada za 2017.godinu.

Vijeće je razmatralo i Informaciju o socijalno-ekonomskom statusu porodica šehida-poginulih boraca RVI-a i demobilisanih boraca koja je usvojena uz Prijedloge mjera za poboljšanje socijalno-ekonomskog stanja boračke populacije.  

U okviru tačke Izbor i imenovanja na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja vijećnici su usvojili Prijedlog Rješenja o imenovanju stručnih komisija za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina na području Grada Zenica.

Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa zaključena je sjednica Gradskog vijeća.