Održane konsultacije o pripremi godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva

 

U organizaciji Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona i Grada Zenica a pod pokroviteljstvom USAID-a danas su u Velikoj sali Grada Zenica održane stručne konsultacije o pripremi godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva.

Konsultacijama su pored predstavnika organizatora prisustvovali i predstavnici javnih preduzeća i javnih ustanova sa područja grada Zenica.

Ovom prilikom ukratko je predstavljen novi Zakon o javno-privatnom partnerstvu ZDK-a. Ujedno je naglašeno da je jedan od osnovnih razloga za donošenje novog Zakona o JPP bio potreba za usaglašavanje sa Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH da bi se potakao intenzivniji razvoj na lokalnom nivou.

Jedna od obaveza koja je propisana Zakonom o JPP je priprema i dostavljanje godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za sva javna tijela sa područja Zeničko-dobojskog kantona, uključujući i ona koja ne planiraju uskoro provoditi projekte iz svoje nadležnosti modelom javno-privatnog partnerstva.

Cilj konsultacija bio je predstavljanje konkretnih projektnih ideja učesnika konsultacija i diskusija o njihovoj prihvatljivosti za uključivanje u godišnji i trogodišnji plan potencijalnih JPP projekata.