OPĆINA ĆE FINANSIRATI 17 PROJEKATA IZ SCIJALNE ZAŠTITE

Danas su potpisani ugovori sa nosiocima projekata u lokalnoj zajednici

 

 

Općina Zenica je nakon raspisanog javnog tendera za finansiranje projekata aktivnosti u zajednici u 2008. godini odabrala 17 aplikacija kojima je dodijeljeno 95.000 KM za realizaciju.Na tender se prijavilo 28 subjekata.

Projekti tretiraju socijalne usluge za djecu bez roditeljskog staranja , djecu sa posebnim potrebama i asocijativnim ponašanjem, zatim stare ososbe i invalidna lica u potrebama tuđe pomoći i kućne njege, kao i radnog angažovanja samohranih majki i invalida rada, te rješavanje pitanja ovisnika i maloljetničke delikvencije.

Sa 17 nosioca projekata na partnerskim osnovama sarađivat će 47 subjekata iz javnog, nevladinog i privatnog sektora.

Danas su predstavnici organizacija koje će implentirati projekte potpisali ugovore sa Općinom Zenica .Tom prilikom načelnik Općine Husejin Smajlović zahvalio je sudionicima PAZ-ova koji već četvrtu godinu kroz projekte socijalne zaštiti vrijedno i predano pomažu onima koji su u socijalnoj potrebi u lokalnoj zajednici.

„Duboko cijenim sve ovo što radite.Dosadašnja iskustva u radu sa vama govore da ste ljudi kojima se može vjerovati.Oni kojima su potrebne vaše usluge su veoma zadovoljni vašim radom.Očekujem od vas još dosta novih ideja koje ćemo u granicama naših mogučnosti i dalje podržavati“- kazao je Smajlović aktivistima u lokalnoj zajednici koji implementiraju projekte socijalne zaštite.