Otvoren savremeni dispečerski vatrogasni centar

U Zenici je danas pušten u rad dispečerski vatrogasni centar.

Radi se o najsavremenijem dispečerskom centru, koji će imati višestruki značaj.

"Svi smo svjedoci da u posljednje vrijeme jako često dolazi do kriznih situacija. Poplave i požari su samo neke od njih. Gradska uprava u zadnje dvije i po godine ulaže milionska sredstva u vatrogasnu opremu i jedinice za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Kao što vidite nalazimo se u dispečerskom centru iz kojeg će se upravljati kada nastanu krizne situacije. Javna preduzeća čiji je osnivač Grad Zenica biće spojena na ovaj sistem", istakao je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.    

Grad Zenica je sa 60.000 KM podržao opremanje centra, dok je kompanija ArelorMittal Zenica učestvovala u projektu sa 20.000 KM.