Poboljšati položaj manjina

Okrugli sto na temu promocija Akcionog plana za rješavanje problema RomaU Zenici je danas održan okrugli sto na temu promocija Akcionog plana  za rješavanje problema Roma iz oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja  i zdravstvene zaštite.
Cilj današnjeg  skupa bio je promovisanje  Akcionog plana i upoznavanje sa aktivnostima  organa vlasti Bosne i Hercegovine na provedbi Dekade uključenja Roma 2005-20015. godina“.
Na okruglom stolu učestvovali su predstavnici kantonalnih i općinskih organa vlasti Zeničko-dobojskog kantona, romskih i međunarodnih  nevladinih organizacija te Fehim Osmanović, predsjednik Vijeća Roma Federacije BiH , Dervo Sejdić, u ime  Saveza Roma BiH  i Maksim Stanišić , pomoćnik ministra za ljudska prava  i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Akcioni plan  Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma  u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvenog osiguranja usvojen je krajem prošle godine na Vijeću ministar i stavljen je na uvid  lokalnim  vlastima , kao i drugima koji imaju obavezu da sudjeluju u mijenjanju položaja Roma u BiH.
Za sva tri programa  neophodno je 644,2 miliona KM, za razdoblje od 8 godina.Godišnje oko 80 miliona KM.Najviše novca iziskuje program  stambenog zbrinjavanja.Čak 439,5 miliona KM.Izvori sredstava za provedbu  Akcionog plana bili bi  budžetska sredstva svih nivoa vlasti, donatorska sredstva , krediti i sredstva fondova evropske unije.
Na okruglom stolu je kazano da je općina Zenica jedina u Zeničko-dobojskom kantonu formirala kancelariju za romska pitanja i zaposlila romskog referenta.Prošle godine uz pomoć donatora u Zenici su  izgrađene dvije savremene stambene jedinice sa šest stanova namijenjenih romskim porodicama.Počela je izgradnja još šest stanova .Sa udruženjima Roma općina Zenica ima partnerske odnose.Udruženja su uključena u realizaciju projekata koji se finansuiraju budžetskim sredstvima.
U Bosni i Hercegovini ne postoji tačna evidencija o broju Roma.Predpostavlja se da ih ima od 80 do 100 000 , a da ih tek 1 posto  radi.
Prioritetan zadatak na implementaciji Akcionog plana  za rješavanje romskih pitanja je formiranje neophodne baze podataka.U skorije vrijeme otvorit će se mnoga pitanja od značaja za položaj manjina u Bosni i Hercegovini.Kako je danas u Zenici rečeno  tri su među najvažnijim. Zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i zdravstvena zaštita zahtijevat će provedbu niza mjera koje su naznačene Akcionim planom .