Počela druga faza radova na izgradnji magistralne vodovodne linije Putovići-Radakovo te izgradnji gasovoda

U sklopu izgradnje  glavnog magistralnog cjevovoda Putovići - Radakovo započela  je  druga faza radova  koja obuhvata polaganje cjevovoda duž ulice Bistua Nuova u dužini cca 4,4 km.

Magistralna vodovodna linija Putovići - Radakovo će povezati gradski sistem vodosnabdijevanja sa rezervoarom „Putovići“ u koji će se dopremati voda iz sistema „Plava voda“ čime će se obezbijediti dodatne količine vode za Grad Zenica i bolji uslovi u vodosnabdijevanju grada.

Povezivanje postojećeg rezervoara Putovići sa gradskom vodovodnom mrežom projektovano je sa vodovodnim cijevima od nodularnog liva promjera 600, 500 i 350 mm u ukupnoj dužini od 5,5 km.

Paralelno sa izvođenjem navedenih radova vrši se i polaganje gasovoda čijom izgradnjom će se stvoriti  uslovi za  gasifikaciju naselja koja  gravitiraju ovom području grada Zenica.

Radove izvodi konzorcij građevinskih firmi „Roco commerc“ d.o.o. Livno i „Mibral“ d.o.o. Sarajevo.   

Radovi na  izgradnji magistralnog cjevovoda Putovići - Radakovo se odvijaju  u okviru projekta „Vodosnabdijevanje i odvodnja  otpadnih voda Bosna  i Hercegovina II“ koji se  finansira  kreditnim i grant  sredstvima KfW i SECO u ukupnom iznosu 21,5 miliona KM.