Pomoćnica federalnog ministra zdravstva u radnoj posjeti Gradskoj upravi Zenica

Pomoćnica federalnog ministra zdravstva prim. dr. Vildana Doder posjetila je Gradsku upravu Zenica i održala radni sastanak s pomoćnicom gradonačelnika u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Sumeom Mujkanović.

Povod sastanka bio je razgovor o implementaciji Akcionog plana smanjenja faktora rizika za zdravlje Grada Zenica, a koji je razvijen u okviru projekta "Smanjenja faktora zdravstvenih rizika".

Projekt provodi Federalno ministarstvo zdravstva u saradnji s lokalnim zajednicama, finansira Vlada Švicarske putem Švicarske agencije za razvoj i saradnju, a nadzire Svjetska banka.  

Na sastanku je razgovarano o dodjeli finansijskih sredstava potrebnih za realizaciju Akcionog plana te su dogovorene dalje projektne aktivnosti.

Osnovni cilj Projekta je smanjenje vodećih faktora rizika za zdravlje stanovništva od nezaraznih bolesti kroz unapređenje kontrole duhana i alkohola, te programa poboljšanja ishrane i povećanja fizičke aktivnosti.