Posjeta delegacije Ambasade Švicarske u BiH i UNDP-a Gradskoj upravi Zenice

Patrick Egli, šef odjela za međunarodnu pomoć u Ambasadi Švicarske u BiH i Merima Avdagić, menadžerica projekta "Dijaspora za razvoj" (D4D), posjetili su danas Gradsku upravu Zenice gdje su se sastali sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem i njegovim saradnicima.  

 "Dijaspora za razvoj" je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Grad Zenica jedna je od dvadeset lokalnih zajednica u kojima se provodi projekat D4D, čiji je cilj jačanje uloge bh. dijaspore u razvojnim procesima u BiH. 

U sklopu ovog projekta u Gradu Zenica podržana je lokalna razvojna inicijativa "Podrška zapošljavanju u metaloprerađivačkoj industriji u Gradu Zenici u saradnji sa privrednim subjektima iz dijaspore". 

Na današnjem sastanku, predstavljene su dosadašnje aktivnosti i rezultati ostvareni u projektu D4D, s posebnim fokusom na rezultate ostvarene u Zenici.

Također je razgovarano o namjerama i planovima Grada Zenica kada je u pitanju uspostavljanje mehanizma za saradnju sa dijasporom.

Gradonačelnik Fuad Kasumović je istakao kako je Grad Zenica poduzeo niz mjera da bi se olakšali uslovi za investiranje kako domaćim, tako i stranim investitorima.   

Izdvojio je da su u znatnoj mjeri unaprijeđeni infrastrukturni uslovi u Poslovnoj zoni Zenica 1, formiran je Odsjek za lokalni i ekonomski razvoj koji, pored ostalog, koordinira aktivnosti sa privrednicima i investitorima, a Grad Zenica posjeduje i BFC certifikat za povoljno poslovno okruženje.  

Govoreći o konkretnim očekivanjima o ulaganjima iz dijaspore gradonačelnik Kasumović smatra da je prije svega, neophodno stabilizovati političku situaciju u zemlji te obezbijediti uslove za podršku investitorima.

Delegacija Ambasade Švicarske u BiH i UNDP-a je prethodno posjetila kompaniju Fuel Boss d.o.o. Zenica, koja je kroz lokalnu razvojnu inicijativu "Podrška zapošljavanju u metaloprerađivačkoj industriji u Gradu Zenici u saradnji sa privrednim subjektima iz dijaspore" omogućila mladim ljudima da kroz program obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije u metaloprerađivačkoj industriji, dobiju nova radna mjesta.

Ukupna vrijednost projekta "Podrška zapošljavanju u metaloprerađivačkoj industriji u Gradu Zenici u saradnji sa privrednim subjektima iz dijaspore" je oko 80.000 KM. Nakon realizacije tri ciklusa obuke, 16 obučenih bravara i zavarivača je dobilo posao. U toku je posljednja, četvrta faza obuke deset kandidata, nakon čega se očekuje i njihovo zaposlenje.

Zaključeno je da je potrebno nastaviti aktivnosti s ciljem uključivanja planova vezanih za dijasporu u lokalne razvojne strategije, kako bi angažman i saradnja sa dijasporom postao trajni strateški cilj.