Potpisan Memorandum o saradnji na promociji predškolskog odgoja u gradu Zenica

Grad Zenica, Javna ustanova Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica, Asocijacija za razvoj LEDA i Caritas Švicarske u Bosni i Hercegovini potpisali su danas u Gradskoj upravi Memorandum o saradnji.

Cilj Memoranduma je promocija predškolskog odgoja u gradu Zenica, s fokusom na podršku djeci iz ranjivih kategorija društva uzrasta od 4 do 6 godina.

Caritas Švicarske je nosilac projekta "Predškolsko obrazovanje za svu djecu Bosne i Hercegovine", a partner za implementaciju u Gradu Zenica je Asocijacija za razvoj LEDA, koja će u saradnji sa Javnom ustanovom Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica osigurati poludnevni boravak za 20 djece u ovoj ustanovi.

U toku boravka djeca će dobiti potrebnu stručnu i konsultativnu podršku, s ciljem bolje pripreme djece za prvi razred osnovne škole.

Projekat je počeo sa realizacijom u maju 2018. godine, a trajat će do aprila 2021. godine.

"Želim se zahvaliti Caritasu Švicarske, Asocijaciji LEDA i našoj predškolskoj ustanovi. Čini me zadovoljnim što kroz ovaj projekat pomažemo djeci iz ranjivih kategorija, kao i njihovim porodicama koje nisu u mogućnosti obezbijediti boravak djece u obdaništu. Cilj Gradske uprave je da pokuša omogućiti isti položaj za svu djecu u gradu Zenici", izjavio je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Grad Zenica će obezbijediti sredstva za sufinansiranje projekta odnosno Javne ustanove Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica u kojoj će se realizovati boravak djece i popratne projektne aktivnosti.