Potpisan Ugovor o nastavku dugoročne saradnje u oblasti pružanja komunalnih usluga između Grada Zenica i društva ALBA CEE Holding iz Berlina

U Gradskoj upravi Zenice danas je upriličeno potpisivanje Ugovora o nastavku dugoročne saradnje u oblasti pružanja komunalnih usluga između Grada Zenica i društva ALBA CEE Holding iz Berlina.

Zajednički ciljevi ugovornih strana za nastavak saradnje su, između ostalog, razvoj savremenog sistema upravljanja čvrstim otpadom, uspostava odvojenog prikupljanja različitih vrsta komunalnog otpada, proširenje obuhvata organiziranog prikupljanja komunalnog otpada na cijelu teritoriju Grada Zenica te uspostava Centra za upravljanje komunalnim otpadom, kojim će proces konačnog zbrinjavanja otpada biti zaokružen.

Očekuje se da će proces implementacije ovog ugovora dovesti do unaprjeđenja komunalne djelatnosti u gradu Zenica, kao i poboljšanja komunalne higijene grada i održavanja javnih površina.

Ugovor o nastavku dugoročne saradnje u oblasti pružanja komunalnih usluga potpisali su Sekretar Gradske uprave Selver Keleštura i Maciej - Lukasz Makrutzki direktor društva ALBA CEE Holding iz Berlina.

Ugovor je produžen za narednih 20 godina.

Cijena odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za građanstvo ostaje ista.

Produženje saradnje bazira se na partnerstvu u društvu „ALBA Zenica“ d.o.o., sa udjelima 75% u korist ALBE i 25% u korist Grada Zenica.

Istaknuto je da su građani Zenice u javnoj raspravi koja je trajala 30 dana imali priliku dati pisane primjedbe, prijedloge i sugestije na tekst Nacrta Ugovora.  

Gradsko vijeće Zenica, na 38. sjednici koja je održana 4. jula ove godine, dalo je saglasnost na Prijedlog Ugovora o nastavku saradnje i obavljanju komunalnih djelatnosti.

Grad Zenica jedan je od rijetkih gradova u regionu koji je ušao u Program zelenih gradova. U tom smislu, istaknuta je važnost razvojne komponente projekta poboljšanja kvaliteta komunalnih usluga koje društvo ALBA Zenica pruža građanima Zenice.

Uspostavom Centra za upravljanje komunalnim otpadom predviđeno je potpuno zbrinjavanje otpada i smanjenje količina otpada koje se sada odlažu na Regionalnoj deponiji Mošćanica.

Također značajni su ekonomski aspekti koji će se postići realizacijom procesa recikliranja i prerade prikupljenog otpada.