Predstavnici MZ Topčić Polje kod gradonačelnika Kasumovića

Gradonačelnik gdin. Fuad Kasumović primio je danas u gradskoj upravi predstavnike MZ Topčić Polje koji su tokom majskih poplava 2014.godine pretrpjeli štete na svojim stambenim objektima uslijed pokretanja klizišta ili zbog nanosa i naplavina koje su bujični potoci donijeli u naselja i šira područja riječnih tokova.

Uz gradonačelnika sastanku su prisustvovali: gđa. Sumea Mujkanović, pomoćnica gradonačelnika u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, gdin. Midhat Serdarević, pomoćnik gradonačelnika u Službi civilne zaštite i gdin. Mirsad Heleg, direktor Javnog preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o. Zenica koji su od proglašenja prirodne nesreće na ovom području bili uključeni u rješavanje problema zbrinjavanja stanovništva.

Gđa. Sumea Mujkanović izvijestila je prisutne da su ugroženi stambeni objekti kandidovani prema međunarodnim organizacijama i shodno povratnim informacijama prošli su prvu tehničku fazu ali još uvijek nije poznato da li će doći do realizacije projekta. Aplicirani projekt podrazumijeva individualno ili kolektivno stanovanje zavisno da li vlasnik kandidovanog stambenog objekta ima svoje zemljište za izgradnju novog objekta ili ne.

Učesnici sastanka su se složili da se uputi urgencija prema tri međunarodne organizacije koje su zajedno aplicirale za sredstva iz EU fondova, u svrhu dobijanja informacija o trenutnoj fazi apliciranog projekta.