Pripreme za izradu studije izvodljivosti projekta "Gasifikacija Zenice"

 

 

U cilju obezbjeđenja energenata neophodnih za dinamičan razvoj privrede, u Zenici se uveliko razmišlja o gasifikaciji grada. To je potvrdilo i Vijeće općine svojim zaključkom o pristupanju izradi studije izvodljivosti projekta „Gasifikacija Zenice“.

Studija bi trebala dati polazne podatke za ocjenu trenutnih potreba grada za zemnim gasom, procijeniti buduće potrebe za tim energentom i ponuditi rješenja finansiranja ifrastrukturne mreže, te predložiti mogući organizacioni oblik privrednog društva koji bi vršio distribuciju gasa.

Cilj projekta je dovođenje zemnog gasa u Zenicu za potrebe privrede, sistema centralnog grijanja i potrošača u domaćinstvima.

Implementator projekta je Agencija za ekonomski razvoj ZEDA Zenica, a izradu studije finansirat će općina Zenica.