Projekat "CEB 2" predviđa izgradnju 131 stambene jedinice u Radakovu i Klopču

Projekt "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja - CEB 2" provodi se u 45 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, među kojim je i Zenica. Ovim projektom planirano je zatvaranje 121 kolektivnog centra na prostoru BiH.

Projektom je predviđena izgradnja 2.611 stambenih jedinica neprofitnog socijalnog stanovanja, nakon čega će više od 7.200 korisnika 121 kolektivnog centra biti preseljeno u nove stambene jedinice.

Tokom implementacije navedenog projekta u Zenici će biti izgrađene dvije zgrade, u Radakovu i Klopču, sa ukupno 131 stambenom jedinicom.

Izgradnja prve zgrade u Radakovu predviđa zbrinjavanje 62 porodice iz kolektivnih centara Putovići i Banlozi, a završetak radova se očekuje u 2020. godini.

Projekat "CEB 2" implementira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine putem nadležnih entitetskih ministarstava, organa lokalnih vlasti, te resornih kantonalnih ministarstava/uprava u Federaciji BiH i UNHCR-a.

Sredstva su osigurana iz kredita Razvojne banke Vijeća Evrope, a vrijednost projekta za Zenicu je oko 11 mliona KM za 131 stambenu jedinicu, a obaveza Grada je da obezbijedi zemljište i priključke na infrastrukturu.

Izvođač radova na stambenoj zgradi u Radakovu je preduzeće "GTR" Mostar.