Prvi put asfaltirana ulica Krč

Od danas je asfaltom presvučena i ulica Krč. Prvi put u istoriji asfalt je postavljen i u ovoj gradskoj ulici i to u dužini od 286,92 metra. Sredstva za asfaltiranje osigurana su iz budžeta Grada Zenica u visini od 97.556,59 KM (bez PDV-a). Prema Ugovorima za sanaciju i rekonstrukciju ulica koje je 02. oktobra 2017. godine potpisao gradonačelnik Zenice, gdin Fuad Kasumović, protekla dva mjeseca asfaltirani su putevi za Donju Vardu, Radinoviće, dionica Seoci – Gradina – Osredak, u Šerićima, u Starini, u Smajićima, betonirana je dionica puta za Vranoviće / Jasika, put u Jastrepcu, na Barama (Mošćanica), u zaseoku Starkuće (Kolići), naselje Kovačići (Babino). Izgrađen je potporni zid na putu Gradišće – Gluha Bukovica, sanirano klizište na putu Gračanica – Jezera, potporni zid u Danjoj Gračanici i mnogi drugi projekti.