Rješavanje problema puta mještana Babinskog sliva

Gradonačelnik Fuad Kasumović jučer je sa saradnicima primio predstavnike JP Autoceste FBiH, MUP ZDK-a, Kantonalne direkcije za ceste, ŠPD ZDK-a, Komgrad-Ze d.o.o. Zenica, izvođače radova na Koridoru Vc i predstavnike MZ Babinskog sliva.

Povod za sastanak su saobraćajni problemi nastali uništavanjem puta prekomjernim teretom posebno prolaskom teških kamiona.

Na sastanku su dogovoreni uslovi i nadzor korištenja i održavanja putne infrastrukture na ovom području.

Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove će u narednih sedam dana izraditi elaborat sanacije najugroženijeg dijela puta. To podrazumijeva novo asfaltiranje dionice potpuno uništenog dijela puta Bolnica – Kula u dužini od oko dva kilometra i saniranje puta Kula – Arnauti na ugroženim dijelovima.

Postavljen je znak zabrane prometa vozila čija težina prelazi 20 t.

"Ja se nadam da neće doći do protesta građana, zato je i organizovan ovaj sastanak radi poboljšanja uslova života građana na ovom području. Pokazana je dobra volja svih učesnika sastanka Autocesta FBiH, ŠPD-a, Komgrad-Ze, JATA za rješavanje ovog problema", rekao je gradonačelnik Kasumović nakon sastanka.