Sedma sjednica Vijeća Općine Zenica

Usvojen idejni projekat GGM-a


 Juče je održana  sedma sjednica Vijeća Općine Zenica  na kojoj je  firma Investprojekt d.o.o. Zenica prezentovala projektno rješenje  glavne gradske magistrale .Prema idejnom projektu dionica se prostire od petlje u Blatuši do Bojinog Vira , dužine oko osam kilometara .Trasa ide postojećom ulicom od kapije 1 Željezare Zenica preko industrijske autobuske stanice, Rudnik Transa , Sarajevskom do Bojinog Vira. Nastavlja se na prostor antene gdje se priključuje na magistralni put .
Predviđeno je da se poruše 23 objekta i 24 pomoćna objekta.Radi se uglavnom o starim i degradiranim zgradama. .
Bilo je govora i o projektnim rješenjima  spoja  glavne gadske magistrale  na Bojinom Viru sa raskrsnicom Crkvice, te pretvaranju raskrsnice  Drveni most i Crkvice  u kružne tokove , rondoe sa spojnom saobraćajnicom kružni tok Drveni most- kružni tok Crkvice.Prezenteri navedenih rješenja bili su predstavnici  Građevinskog fakulteta iz Sarajeva.
Vijećnici su dali punu podršku Službi za komunalne poslove i ekologiju da nastavi sa aktivnostima  na rješavanju problema  saobraćaja u gradu  usvajajući zaključak o davanju saglasnosti  na idejni projekat  GGM-a  od  Petlje  Blatuša preko Bojinog Vira do priključka na magistralni put M-17, što je veza na koridor Vc.
Vijećnici su usvojili i zaključak o davanju saglasnosti na izmjenu trase gasovoda Zenica-
-Travnik.
Iz obimnog dnevnog reda izdvajamo izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2008. godinu koji je  prihvaće , uz opasku da se  ubuduće pripremi više informacija o predmetima koji se odnose na Općinu Zenica.
Usvojen je i izvještaj o kapitalnim ulaganjima u oblast vodoprivrede u 2008. godini  sa prijedlogom  plana  ulaganja  u oblast vodoprivrede u 2009. godini .Komisija za prostorno planiranje i ekologiju je predložila da se  ubuduće najkasnije u novembru  pripremi nacrt plana  kapitalnih ulaganja , kako bi Vijeće pravovremeno moglo reagiovati.Takođe je prihvaćen prijedlog Komisije , da nadležna služba Vijeću dostavi prijedlog prioriteta sa pristiglim zahtjevima , pa nakon toga da prijedlog ide  prema kantonau.
Vijećnici su na jučerašnjoj sjednici  usvojili Rješenje o pretvaranju javne površine u građevinsko zemljište za potrebe Muzeja grada Zenice, a donesena je i Odluka o usklađivanju statusa oblika, kapitala i djelatnosti Javnog preduzeća Regionalni vodovod „Plava voda“.Odluka je donesena radi daljeg postupka notarske obrade i stvaranja pravnih pretpostavki  za upis  promjena u registarskom sudu.Nakon  ovog usklađivanja odluke sa zakonskim odredbama, stiču se pravne pretpostavke za vođenje intenzivnijih aktivnosti na realizaciji projekta dovođenja  Plave vode u Zenicu, započetog krajem  osamdesetih godina.
Na sedmoj  sjednici je nakon izgradnje Gradske arene i zapadne tribine  Atletskog stadiona dopunjena Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica, a  donesen je zaključak da se raspiše konkurs za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta  na prostoru između Radne zone 1 i Glavne gradske magistrale za izgradnju benzinske pumpe. Utvrđena  je i početna cijena  zemljišta  u iznosu od 1000 KM po metru kvadratnom.Radi se o parceli površine 3.950 kvadratnih metara.
Data je saglasnost  za otuđivanje objekta u izgradnji , te doneseno  Rješenje  o utvrđivanju prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja Kolak Veroniki iz Zenice i preuzimanju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u  K.O. Crkvice.
Vijećnici su razmatralii  usvojili   Zahtjev „HAS KOMERCA“ d.o.o. Zenica  za korekciju rješenja  o dodjeli zemljišta putem konkursa uz napomenu da se primijene odredbe članova  49 do 51 Odluke o građevinskom zemljištu općine Zenica.
 Redovan izvještaj o stanju zagađenosti zraka u Zenici u prva tri mjeseca  2009. godine bio je predmet rasprave među vijećnicima.Kvalitet zraka u Zenici je i dalje  nezadovoljavajući.
Vijeće insistira na monitoringu unutar Mittala , te neutralnom   monitoringu čije bi rezultate Vijeće  redovo analiziralo  i poduzimalo  neohodne mjere da zaštiti zdravlje građana.