Šest romskih porodica dobilo stanove

Jasmina Beganović, referent za romska pitanja u zeničkoj kancelariji za Rome na postpisivanju ugovora sa načelnikom Smajlovićem


     Načelnik općine Zenica Husejin Smajlović danas je  potpisao ugovore sa šest porodica zeničkih Roma o dodjeli novosagrađenih stanova u naselju Putovići.
Radi se o dupleksu stambenih kuća  sa šest kompletno opremljenih stanova od po 70 kvadratnih metara prostora.
Nastavljajući politiku rješavanja problema Roma, Općina Zenica je  sa humanitarnom organizacijom Miracles iz Velike Bitanije, sa sjedištem u Mostru potpisala  Sporazum o rješavanju  stambenih  pitanja i obrazovanja romskih porodica sa podrućja naše općine.
Prema  Sporazumu  izgrađeno je 6 stanova  sa otvorenim  sportskim igralištem pored Osnovne škole Aleksa Šantić, podrućna škola Dolača.
To je pilot projekat  u Bosni i Hercegovini i u narednoj godini predstoji izgradnja još šest stambenih jedinica za Rome.
Projekat je koštao 650 000 konvertibilnih maraka, a korisnici su primaoci socijalne pomoći koji su se obavezali da će  slati djecu u školu i čuvati imovinu koja im je povjerena na korištrenje
Nadzorni odbor će pratiti primjenu ugovora o korištenju stambenih jednica.
Prema projektu izgradit će se  pristupni put od stambenog objekta do podrućne škole i adaptirat će se jedna  stambena jedinica na području općine Zenica u blizini stambenih zgrada gdje bi se Romi okupljali , bavili raznim aktivnostima i čuvanjem  svoje  tradicije.
Korisnici novosagrađenih  stanova  su Fafulić Edin, Gigović Zehra, Fafulić Dijana, Šuvalić Alija, Memišević Selma i Hasanović Šemsa.