Sjednica vijeća Općine Zenica

Javna preduzeća poslovala u krajnje neopovoljnim uslovima


Sjednica Vijeća Općine Zenica

Poslovali u kranje nepovoljnim uslovima

Danas su javna preduzeća  Općine Zenica Vijeću Općine  podnijela  informacije o poslovanju   za 2007. godinu sa izvještajima o njihovom radu u istom periodu.
Rasprava je vođena pojedinačno o poslovanju „Vodovoda i kanalizacije“ , „Grijanja“, „Tržnice“, „Komrada“, „Veterinarske stanice“, „Gradskog groblja“, „Prakinga“ , „RTV Zenica“ te javnih preduzeća  za  upravljanje  i održavanje sportskih objekata i za prostorno planiraanje i uređenje grada Zenica .
Generalna je ocjena da su sva javna preduzeća na  kojima Općina vrši ovlaštenja  vlasnika državnog kapitala  poslovala  u kranje nepovoljnim uslovima i sa finansijskim  efektima koji su različiti od preduzeća do preduzeća.
Od 10 preduzeća dva  su iskazala gubitak od  597.698 konvertibilnih maraka.Osam je ostvarilo dobit od 652.232 KM.
Njaveći gubitak u poslovanju imalo je komunalno preduzeće VIK.Raloz leži u nenaplaćenim  potraživanjima  za izbjeglička naselja .
Kod svih preduzeća  najznačajniji dio prihoda  odnosi se na  prihode od prodfaje proizvoda i usluga.Ukupni  ostvareni prihodi  u 2007. godini iznose 30.759.648 KM , što je  u odnosu na prihode u 2006. godini povećanje za  oko 9,7 posto.
Rashodi  su u prošloj godini  veći  za 6 posto u odnosu na godinu ranije.
Javna preduzeća su poslovala u otežanim uslovima privređivanja, opterećeni nedostatkom sredstava i slabim stepenom naplatiovosti prodatih usluga i proizvoda.
Vijećnici su prihvatili informacije o poslovanju javnih preduzeća te za napredak u poslovanju istakli  Gradsko groblje i Radio i televiziju Zenica.
Danas su vijećnici razmatrali i usvojili  izvještaje o radu javnih ustanova iz oblasti kulture, Opće biblioteke, Bosankog narodnog pozorišta i Muzeja grada Zenica za 2007. godinu.
Izvještaj o radu javne ustanove  Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica za 2007. godinu prihvaćen je uz  sugestiju Javnoj ustanovi da već sada počne s pripremama  za prihvat djece koja su obavezna  proći predškolski odgoj prije upisa u osnovnu školu.
Danas su vijećnike i Načelnika Općine Zenica pozdravila djeca  iz zeničkih obdaništa , koja su se sa svojim vaspitačicama okupila ispred zgrade Općine Zenica.