Sjednica Vijeća Općine Zenica

Teme: Rebalans budžeta za 2007. godinu i Nacrt budžeta za 2008. godinu