Sjednica Vijeća Općine

Dnevni red:<br> Rebalans Budžeta za 2007 i Nacrt Budžeta za 2008. godinu

 

Usvojen Nacrt budžeta za 2008.

Izmjene i dopune Bužeta općine Zenica za 2007. godine usvojili su vijećnici na današnjoj sjednici Vijeća . Povećane potrebe po pojedinim vrstama izdataka uz istovremene potrebe za smanjenje određenih izdataka, te neostvareni prihodi na pojedinim stavkama budžeta , bili su razlozi zbog kojih je došlo do smanjenja plana ostvarenja prihoda u 2007. godini za milion maraka.

Vijećnici su dali zeleno svjetlo Nacrtu Budžeta općine Zenica za 2008. godinu .Njime se predviđaju ukupni prihodi u iznosu od 47.800.000 maraka.U odnosu na procjenu prihoda za 2007. godinu to je povećanje od 10,14 posto .

Kapitalni transferi iznose 14.420.000 KM, i veći su u odnosu na procjenu izvršenja za 2007. godinu za 27,50 posto.To je 31,28 posto ukupnog budžeta.Planira se investirati u kapitalne projekte u mjesnim zajednicama, u održavanje sportskih objeklata, implementaciju projekata kapitalnih ulaganja , rekonstrukciju domova za djecu, obdaništa, škole, bublioteku, izgradnju repetitora.

Nacrt Bužeta općine Zenica upućen je na raspravu u trajanju od 15 dana.

Općinski vijećnici su raspravljali i o zagađenosti zraka u Zenici.

Treću godinu Metalurski institut „Kemal Kapetanović“ Zenica vrši mjerenja zagađenosti zraka i emisiju štetnih čestica u atmosferi .Od marta do avgusta ove godine prosjek koncentracije sumpor dioksida na mjernom mjestu kod Intituta iznosio je 46 mikrograma po kubnom metru zraka, u Crkvicama 49 mikrograma , a u Tetovu 61 mikrogram po kubnom metru zraka.Međutim, bilo je dana kad su maksimalne koncentracije iznosile 147 mikrograma kod Intututa, 104 mikrograma u Crkvicama i 192 mikrograma u Tetovu, što je znatno više od dozvoljenih vrijednosti.

Maksimalne vrijednosti lebdećih čestica na mjernim mjestima su iznad dozvoljenih.Najveća zagađenost zraka u analiziranom periodu je bila naselju Tetovo i Travničkoj ulici kod Instituta.Zagađenost zraka olovom i kadmijem je u granicama normi. Preporučeno je da Federalno ministarstvo za okoliš i turizam prilikom davanja okolišnih dozvola za pogone i postrojenja Mittal steela poseban akcenat da zaštiti zraka od zagađivanja i naloži ovoj kompaniji ugradnju savremenih filterskih postrojenja i njihovu dosljednu primjenu i ispravnost.

Jedan od zaključaka bio je da se pojača rad inspekcije na poslovima zaštite zraka od zagađivanja na podrućju općine Zenica.

Vijećnici su upoznati i sa informacijom o aktivnostima na realizaciji Projekta izgradnje trening centra za reprezentativne selekcije BiH , u Crkvicama.Prema idejnom projektu predviđena je izgradnja dva nogometna terena sa prirodnom travom, jednog terena s vještačkom travom za mali nogomet, parking prostora sa 60 mjesta, izgradnja tribina sa oko 1500 natkrivenih mjesta za sjedenje s pratećim prostorima.To uključuje šest standardnih svlačionica, ambulantu za sportiste, prostoriju za stručno osoblje, ostavu rekvizita i tehničke prostorije.Planirani su i smještajni kapacieti sa 28 dvokrevetnih soba u rangu hotela sa tri zvjezdice te sanitarije za gledaoce.Za ovaj projekat sredstva su opredijeljena iz fonda FIFA „GOAL“ i „HAT TRICK“ .Šef Programa pomoći UEFA, Andreas Kuhn , je najavio dolazak u Zenicu početkom decembra kako bi se postupak realizacije projekta ubrzao i pripremila potrebna tenderska dokumentacija.