Služba za inspekcijske poslove u decembru prošle godine izvršila 265 inspekcijskih nadzora

Služba za inspekcijske poslove Grada Zenica je u prošlom mjesecu realizovala aktivnosti koje su se odnosile na vršenje inspekcijskog nadzora u oblastima i u skladu sa nadležnostima utvrđenim u materijalnim propisima i po procedurama utvrđenim u procesnim zakonima.

Radeći u skladu sa zakonima, fokus postupanja inspektora je bio i na preventivnom djelovanju, a kada isti nije davao očekivane rezultate, postupalo se i represivno, donošenjem upravnih mjera, odnosno rješenja kojim se subjektima nadzora naređuje provođenje određene radnje i postupaka, te izdavanjem prekršajnih naloga ili podnoseći zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu protiv pravnih i odgovornih lica u pravnom licu, fizičkih lica i građana koji samostalnu djelatnost obavljaju ličnim radom.

Tokom decembra 2022. godine Služba za inspekcijske poslove je zaprimila 645 predmeta.

Od strane postupajućih inspektora izvršeno je 265 inspekcijskih nadzora, a inspektori su u inspekcijskim postupcima donijeli 71 rješenje u upravnim postupcima te izdali 42 prekršajna naloga, kojom prilikom je po osnovu sankcija izrečeno 37.680 KM novčane kazne.

Također nastavljene su aktivnosti na sprečavanju nelegalnog zauzimanja javne površine kao i sprečavanja nelegalne ulične trgovine, posebno u ulici Maršala Tita, Trg Alije Izetbegovića, te dr. Abdulaziza Aska Borića.

U decembru 2022. godine, od strane građevinske inspekcije nastavljene su aktivnosti na pečaćenju nelegalno izgrađenih objekata kao i onih u početnoj fazi gradnje, te je tom prilikom zapečaćeno šest nelegalnih građevinskih objekata.

U sastavu Službe za inspekcijske poslove trenutno nalazi se pet inspektorata i to komunalna inspekcija, građevinska, vodna, sanitarna i tržišna inspekcija.