Treća tematska sjednica Vijeća općine Zenica

U roku od tri mjeseca okončati postupak donošenja okolinskih dozvolaTreća sjednica Vijeća Općine Zenica održana je danas i imala je samo  jednu tačku dnevnog reda.Razmatrana je problematika zaštite okoliša u općini Zenica.Sjednici su prisustvovali i direktor Federalne uprave za insekcijeke poslove Ibrahim Tirak, pomoćnik federalnog ministra okoliša i turizma , Mehmed Cero te Ljiljana Kovač, voditeljica postupka za izdavanje  okolinske dozvole "Arcelor Mittalu", predstavnici Zeničko- dobojskog kantona i zastupnici u federalnom parlamentu.
Vijećnicima su pripremljene informacije o stanju zagađenosti  zraka u našem gradu za septembar, oktobar, novembar i decembar prošle godine te izvještaj Federalne uprave za inspekcijke poslove o provedenim aktivnostima inspekcijskog nadzora u privrednom društvu „Arcelor Mittal“  kao i informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma o postupku izdavanja okolinske dozvole  ovoj kompaniji.
Tokom 2008.  godine  u Zenici je zabilježeno značajno aerozagađenje  zraka sumpor dioksidom i ukupnim lebdećim česticama.  Na osnovu mjerenja samo dvije  zagađujuće materije  ne može se dati ukupna ocjena kvaliteta zeničkog zraka. S toga je općina pokrenula čitav niz aktivnosti koje imaju za cilj uvođenje mjerenja  kvaliteta zraka izvan  "Arcelor Mittala".Sa Talijanima se radi Projekat  monitoringa zraka  kako bi svaki sat vremena imali podatke  o stanju zagađenosti  u gradu.Oprema za ta mjerenja koštaće oko milion i po maraka.Planira se gasifikacija grada i proširenje  mreže daljiskog grijanja.Urađena je i tenderska dokumentacija za nabavku dodatne opreme za Metalurški institut „Kemal Kapetanović“.Pokrenuta je inicijativa za  formiranje tosikološkog zavoda pri Zavodu za medicinu rada Zenice.Komisija za praćenje stanja zaštite okoliša , koju je formirao načelnik Općine,  osvrnula se na rad največeg zagađivača  "Arcelor Mittal" i njegov Plan aktivnosti za zaštitu okoliša . Plan finansijskih  ulaganja kompanija je  redefinisala .Suma od   63.992.000 povećana je na 108.989.750 eura, čime su ulaganja u zaštitu okoliša u kompaniji postavljena na realnije osnove u odnosu na ranije planove.
Na prijedlog Vijeća Općine Zenica Federalna uprava za inspekcijske poslove izvršila je inspekcijski nadzor  u   Koksari, Aglomeraciji, Visokoj peći, Valjaonici , Čeličani , Saobraćaju , Kovačnici i Energetici.
 Utvrđeno je da u „Arcelor Mittalu“ nisu urađena mjerenja emisije u zraku niti su određene osobe za upravljanje  otpadom, kao i druge nepravilnosti.  Naloženo je uklanjanje  utvrđenih nedostataka.Inpekcija će, po tvrdnjama  Ibrahima Tirka, direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove , ubuduće  redovno vršiti nadzor rada u kompaniji.Neke nadležnosti prenesene su na kantonalne inspekcije , tako da će od sada inspektori Zeničko-dobojskog kantona moći obavljati nadzor  u privrednom društvu.
Na sjednici Vijeća  bilo je govora i o postupku izdavanja okolinskih dozvola "Arcelor Mittalu".Neki pogoni su morali dobiti upotrebne dozviole  2008. godine.Postupak kod nadležnog ministrastva još nije okončan.Rokovi su prošli iako na tim poslovima radi tim od 30 stručnjaka.
Polazeći od zaključka Vijeća općine Zenica o zaštiti okoliša kod pokretanja  integralne  proizvodnje  u „Arcelor Mittalu „ , a u okviru procedura izdavanja okolinskih dozvola  za pogone  i postrojenja kompanije , na javnu raspravu je upućen Plan aktivnosti sa mjerama  i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom  za  pogone i postrojenja  kompanije „Arcelor Mittal“ Zenica.
Rasprava će se obaviti u februaru  ove godine u zeničkim mjesnim zajednicama Tetovo, Podbrežje, Gračanica , Banlozi, Donja  Gračanica, Donja Vraca, Ričice  i Pehare.
Vijeće je zaključilo da se od Federalne Vlade zatraži termin plan aktivnosti za dobivanje okolinskih  dozvola za „Arcelor Mittal“ Zenica, te da se u roku od tri mjeseca  okonča postupak izdavanja neophodnih dozvola.
Zatraženo je takođe da se Vijeću omoguči uvid u kupoprodajni ugovor o prodaji Željezare Mittalu kako bi se utvrdile  obaveze i odgovornosti  kupca  i prodavca .