Tribine sa vijećnicima Gradskog vijeća Zenica i predstavnicima mjesnih zajednica

U utorak (27.06.2017.godine) u Velikoj sali Grada Zenica održani su sastanci tribine sa vijećnicima Gradskog vijeća i sa predstavnicima mjesnih zajednica, a u sklopu zajedničkog projekta Vlada Švicarske i Švedske "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini" koji provodi UNDP u BiH.

Cilj tribine sa vijećnicima bio je razmotriti mogućnosti participacije predstavnika mjesnih zajednica u radu Gradskog vijeća, poboljšanje komunikacije Gradskog vijeća sa mjesnim zajednicama te unaprjeđenje saradnje između Gradskog vijeća i mjesnih zajednica kroz uspostavljanje mehanizama uključivanja mjesnih zajednica u proces planiranja i donošenja ključnih dokumenata na nivou Jedinice lokalne samouprave.

Na sastanku sa predstavnicima mjesnih zajednica bili su prisutni i predstavnici mjesnih zajednica koje učestvuju u projektu "Jačanja uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini". Na ovoj tribini razgovaralo se o modelima participacije predstavnika mjesnih zajednica u radu Gradskog vijeća, komunikaciji između mjesne zajednice i gradskog vijeća te načinu funkcioniranja mjesnih zajednica, problemima i preprekama sa kojima se susreću u svom radu i mogućnosti poboljšanja funkcionalnosti organa mjesnih zajednica.