U završnoj fazi izrada Akcionog plana za unaprjeđenje zdravlja stanovnika Zenice

U sklopu Projekta smanjenja faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini koji finansira Vlada Švicarske putem Švicarske agencije za razvoj i saradnju, a nadzire Svjetska banka, u Gradskoj upravi je održan radni sastanak Lokalne akcione grupe.

Sastanku su pored članova LAG prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva i konsultanti Svjetske banke angažovani na ovom projektu.

U uvodnom dijelu sastanka članovi LAG diskutovali su o Poslovniku o radu, a osvrnuli su se i na dosadašnje aktivnosti realizovane u Projektu.

Fokus je stavljen na razmatranje Prijedloga Akcionog plana koji će definisati okvir za unaprjeđenje zdravlja stanovnika Zenice kroz smanjenje rizičnih faktora i promociju zdravih stilova života.

U razgovoru sa ekspertima Svjetske banke i Federalnog ministarstva zdravstva naglašena je uloga lokalne zajednice u uspostavljanu preventivnih programa kojima bi se na sistematičan i kontinuiran način radilo na smanjenju faktora rizika po zdravlje prije svega pušenja, konzumacije alkohola, fizičke neaktivnosti te podsticanju pravilne prehrane.