U Zenici grijanje jeftinije 10 posto

Subvencije za najugroženije i ove sezoneNa današnjoj sjednici  Vijeća Općine Zenica odlučno je da se smanji cijena grijanja  stambenog prostora za 10 posto.Lokalna uprava postigla je dogovor sa Arcelor Mittalom  o uslovima proizvodnje i isporuke tolplotne energije za sezonu 2008/2009. godinu.Iako je sezona  grijanja trebala početi  15. oktobra vijećnici su donijeli odluku da se već danas počne sa  hladnim probama , kako bi   topli radijatori u Zenici mogli biti već  za  četiri do pet narednih dana.
Javno preduzeće Grijanje  vršit će distribuciju  toplotne energije za  zagrijavanje oko 900.000 kvadratna metara stambenog prostora i  oko 200.000 kvadrata poslovnog prostora.  a  Mittal  će nabavljati potrebne energente.
Cijena  grijanja za poslovne prostore ostaje na prošlogodišnjem nivou.
 Vijeće je donijelo odluku o subvencioniranju troškova grijanja za domaćinstva  u stanju socijalne potrebe, korinsicima   stalne novčane  pomoći,  porodicama  koje su primile na brigu i smještaj djecu  bez roditeljskog staranja, paraplegičarima  i penzionerima  sa najnižim penzijama.
Domaćinstva koja imaju alternativno grijanje dobit će subvenciju  od 200 KM .

Općina Zenica, Vlada Zeničko-dobojskog kantona Vlada SR Njemačke i  Udruženje
„ Humanost-societas humanitas“ iz Zenice pokrenuli su projekat izgradnje  Centra za rano  podsticanje razvoja sistema zaštite djece predškolskog uzrasta sa posebnim potrebama.Riječ je o uspostavi sistema zaštite djece s posebnim potrebama predškolskog uzrasta.
Korisnici  usluga su djeca sa riziko faktorom  sa područja Zeničko-dobojskog kantona.
Orjentaciono vrijednost projekta je oko 540 000 eura.Sredstva će se utrošiti za izgradnju zgarde Centra, opremanje i pripremne aktivnosti za  početak rada.
Zenički vijećnici su danas podržali projekat i dali saglasnost  da općina  uloži 330 000 KM za njegovu realizaciju.

Vijećnici su usvojili izvještaj o izvršenju budžeta općine Zenica za prvih šest ovogodišnjih mjeseci, te još nekoliko rješenja  o utvrđivanju prava vlasništava na građevinskom zemljištu u KO Zenica, Rasptočju i prijenosu građevinskog zemljišta u Klopču.

Data je saglasnost na Protokol o realizaciji projekta izgradnje  stanova za stanare kasina u naselju Kanal Zenica .Radi se o rješavanju stanbenog pitanja za stanare koji su ostali bez krova nad glavom prilikom avionskog bomardovanja  29. septembra i 3. oktobra 1992. godine.
Općina Zenica i Željezara Zenica  su se dogovorili da izgrade stamebeni objekat  sa četrdesetak stanova od čega bi  tridesetak bilo namijenjeno za stanare porušenih kasina.
U  rješavanje navedenih stambenih problema uključili su se i ferderalno i kantonalno ministrastvo  za socijalnu politiku i izbjeglice . Sami stanari  učešćem od po 10.000 KM  postaju vlasnici stanova.