U Zenici održana Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja otpadom na području Zeničko-dobojskog kantona Prema programu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona danas je u Općini Zenica održana javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja  otpadom na području ZDK.
Nacrt Plana je uradila sarajevska kuća Bosna S OIL , čiji su predstavnici prezentovali dokument koji je rađen na temelju Strategije  razvoja i  Zakona o upravljanju otpadom  Zeničko-dobojskog kantona.
Zeničko-dobojski kanton je prvi u Federaciji Bosne i Hercegovine  odlučio  da donese ovaj strateški dokument prije svega zato što  ga  na to obavezuju zakonska legislativa, te  izrada  prostornog plana .Plan  definiše smijernice i ciljeve upravljanja otpadom.Osnova je za pojedinačne, općinske   planove  upravljanja  otpadom.Njegova implementacija trajat će  10 godina. Urađen je na osnovu procjena , na šta su prigovorili učesnici u raspravi.U raspravi su učestvovali između ostalih profesori sa Mašinskog fakulteta zajedno sa studentima  koji će svoje primjedbe i prijedloge  na dokument uputiti nadležnoj općinskoj službi.Služba će ih proslijediti Skupštini Kantona koja će donijeti strateški dokument.Predlagaču Nacrta  Plana upravljanja otpadom  sugerisano je da se ovaj dokument usaglasi sa dokumentima  koji regulišu ovu oblast u drugim kantonima.