U Zenici održana regionalna promocija prvog web portala za podršku i rad sa mladima u BiHOmladinska informativna agencija Bosne i Hercegovine pripremila je novi korisnički resursni PORTAL. mladi. info.Portal je nastao uz podršku Švicarskog ureda za razvoj i sradnju i Međunarodnog biroa za humanitarna pitanja IBHI, te lokalne uprave.
Portal je on-lajn info servis za podršku i rad sa mladima. Pomaže razvoju javnih politika prema mladima, promoviše dobru praksu i afirmiše aktivizam mladih.U Zenici je danas održana regionalna  promocija portala na kojoj je predstavljen način kako koristiti portal i direktno sudjelovati u njegovom radu.
-Portal bi trebao postati najvažniji resurs za rad službenika za pitanja mladih i poboljšati rad instuitucija kada je riječ o omladinskoj tematici.- kazao je u Zenici Jan Zlatan Kulenović, izvršni direktor Omladinske informativne agencije BiH.
Planirano je da se održi još deset ovakvih promocija u Bosni i Hercegovini.