Udruženje žena "Medica" obilježilo 16. godina rada

Moniki Hauser uručena Nagrada grada Zenice

 

 

 Udruženje žena ''Medika Zenica'' obilježilo je 16 godina postojanja i rada . Počela je sa radom  aprila ratne 1993.godine kada je njemačka doktorica Monica Hauser sa grupom istomišljenica iz Bosne i Hercegovione realizirala ideju o osnivanju terapijskog centra za pomoć i podršku ženama.

Jubilarnoj svečanosti u Zenici  prisustvovala je i Monika Hauser, priznata direktorica ''Medike Mondiale'', kojoj je na današnjoj svečanosti u Zenici uručena nedavno dodijeljena ''Nagrada grada Zenice''.Nagradu  joj je uručio Husejin Smajlović,načelnik Općine Zenica.

Za svoj humani rad na psihofizickom zbrinjavanju žena, koje su preživjele ratne traume, prije svega silovanje,  doktorica Monica Hauser je nedavno dobila alternativnu ''Nobelovu nagradu za mir''.

Primajući nagradu grada Zenice Monica Hauser je istakla da je ''željela da traži alternative u jednom svijetu u kojem muškarci vode ratove i igraju se sa životima žena i djece''.

Proteklih 16 godina ''Medika Zenica'' izrasla je u respektabilnu i nezamjenljivu ustanovu koja ženama i djeci, koji su doživjeli porodično i drugo nasilje, omogučava stacionarni smještaj u sigurnim kućama, zatim psihološku terapiju i medicinsko zbrinjavanje. Uz sve to Medica omogućava i edukativni i edukativno terapijski rad na terenu, kurseve za različita zanimanja, usluge 'SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja.