Umro prof.dr. Mustafa Omanović

Omanović je bio istaknuti humanista, borac za okoliš i profesor


U Zenici je nakon  teške bolesti  preminuo univerzitetski profesor i naučani radnik Mustafa Omanović. Rođen je 31. marta 1932. godine  u Mostaru.Osnovnu školu započeo je u Travniku, a završio u Sarajevu, gdje je stekao i gimnazijsku  diplomu. Po završetku studija hemije u Sarajevu  zapošljava se u Željezari Zenica. Formiranjem  laboratorija na Institutu nastavlja raditi kao direktor  Instituta za hemijski laboratorij .Početkom osamdesetih godina postaje savjetnik u Poslovnom odboru RMK Zenica.Uporedo je radio i na Metalurškom fakultetu u Zenici.Od 1985. godine je redovan profesor .Paraleno se razvijao i kao naučni radnik.Autor je brojnih istraživačkih  i naučnih radova .Pored 26 knjiga, velikog  broja stručnih i naučnih radova  napisao je i četiri feljtona  u stručnim časopisima u cilju razvoja i popularizacije  nauke.Recenzirao je 41 udžbenik, brojne priručnike i monografije autora sa prostora bivše SFRJ.
Profesor dr. Omanović bio je član brojnih redakcija stručnih časopisa. Osnivač je NVO Eko pokret BiH , član eko organizacija BiH i koordinator BiH u Balkanskoj asocijaciji za zaštitu okoline.Takođe je bio aktivan u Helsinškom  odboru za zaštitu ljudskih prava i Međunarodnog  foruma  Bosna. Izabran je za  Humanistu decenije 1995. godine prema  kriterijima Internacionalne lige  humanista. U toku 40 godina rada darivao je krv 122 puta .
Danas je  u Zenici povodom smrti našeg uvaženog   sugrađanina  održan komemorativni skup, a profesor Omanović bit će sahranjen u Zenici.