Uskoro rasvjeta na petlji u Blatuši

Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica 11. jula 2017. godine obaviještena je od strane Javnog preduzeća Ceste FBiH da je uprava ovog preduzeća potpisala Ugovor sa firmom STEP d.o.o. Sarajevo za izvođenje radova na privremenom priključenju sistema javne rasvjete na petlji Blatuša u Zenici i to  prema tehničkom rješenju Javnog preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o. Zenica. Kako smo informirani iz iz JP Ceste FBiH, prema Ugovoru za izvođenje radova, izvođač radova na petlji Blatuša bit će STEP d.o.o. Sarajevo koji je dužan početi radove u roku 7 (sedam) dana, a očekuje se da će rasvjeta u funkciji biti najkasnije za 30 dana. Nadzor nad izvođenjem ovih radova vršit će Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o. Podsjećamo, 26. februara 2016. godine Služba za komunalne poslove i ekologiju Grada Zenica je obaviještena da je na lokaciji neadekvatno obezbjeđenog gradilišta petlja Blatuša došlo do otuđenja značajne količine materijala, a i oštečenja na spojnoj opremi javne rasvjete. Šteta je po tržišnoj vrijednosti prešla 50.000 KM, a istragu je vodio MUP ZDK.