Vanredna sjednica Štaba civilne zaštite općine Zenica

Rudari maksimalno angažovani

 

Cijeneći  situaciju sa grijanjem u gradu Zenica danas u popodnevnim satima Štab civilne zaštite općine Zenica održao je izvanrednu sjednicu.Sjednici su pored članova prisustvovali predstanici Javnog preduzeća Grijanje, Rudnika mrkog uglja Zenica i Elektro Zenice.

Nakon konstatacije da je   21.500 stambenih jedinica i kuća ostalo bez adekvatnog grijanja čime je  ugroženo oko 70 000 Zeničana, Štab civilne zaštite  je organizovao  stalno dežurstvo s ciljem praćenja stanja u cilju  praćenja dalje  situacije sa grijanjem .Ukoliko bi došlo do pogoršanja situacije proglasit će se stanje prirodne nesreće.

Jedan od zaljučaka izvanredne sjednice Štaba je da Rudnik mrkog uglja Zenica nastavi sa kontinuiranom isporukom uglja  ArcelorMittalu u količinama  kao do sada, što se traži i od rudnika Kakanj i Breza.

Ukoliko bi se  situacija sa grijanjem  u Zenici pogoršala Služba civilne zaštite  izvršit će  pripreme  za nabavku  grijalica, agregata i energenata za građanstvo.

U  elektroprivredi  tvrde da imaju dovoljne količine električne energije, ali da dolazi do sporadičnih iskakanja iz sistema  pojedinih potrošača u nekim dijelovima Zenice , pa Štab apeluje  na građane da u domaćinstvima  u isto vrijeme ne koriste više velikih potrošača , čime će izbjeći nestanak  struje kao i  izbijanje požara.

Vanrednim naporima općine Zenica, Javnog preduzeće Grijanje i Mittala , od danas  Zeničani imaju polovinu od potrebne količine  toplotne energije.Ukoliko bi  se plin pustio , za pet do šet sati bi došao do Zenice . Krajnji potrošači bi u tom slučaju  potrebnu temperaturu u stanovima i kućama dobili za tri sata.