Zainteresovani ponuđači obišli "Gradsku kafanu"

 

Danas su zainteresovani ponuđači u prisustvu predstavnika gradske uprave i tima Lativa kao prvonagrađenih na Konkursu za izradu idejnog rješenja novog koncepta korištenja objekta Gradske kafane u Zenici, zajedno sa trgom ispred i pored objekta zajednički obišli navedene prostore.

Obilazak je predviđen Javnim oglasom za izdavanje u zakup objekta "Gradska kafana" podnošenjem pisanih ponuda koji je na web stranici Grada objavljen 16. juna 2017.godine.

Ovom prilikom ovlaštena stručna lica su zainteresovanim ponuđačima dala odgovore i pojašnjenja vezana za projekat.