Zasjedao Štab civilne zaštite Grada Zenica

Štab civilne zaštite Grada Zenica održao je danas sjednicu na kojoj je razmatrana situacija nakon proglašenja stanja prirodne nesreće od poplava i klizišta. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović u funkciji komandanta Štaba civilne zaštite ponovio je kako je Grad Zenica stavio na raspolaganje sve svoje resurse. Pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu Midhat Serdarević informisao je prisutne o urađenom u prethodna 24 sata od početka prirodne nesreće, te tom prilikom rekao da je Samostalna služba za spašavanje imala veći broj intervencija i da je tom prilikom iz ugroženih područja evakuisano 14 lica.

"Mislim da radovi na sanaciji šteta od polava i klizišta iz 2014. godine nisu urađeni kako je trebalo, o čemu svjedoči i činjenica da su nam se problemi javili upravo na tim lokacijama. Tražit ćemo odgovornost nadležnih za propust u Tetovu gdje je zbog velikih nanosa bio začepljen kanal u vlasništvu kompanije ArcelorMittal Zenica, što je za posljedicu imalo plavljenje većeg broja domaćinstava", rekao je gradonačelnik Kasumović.

Od proglašenja stanja prirodne nesreće od poplava i klizišta na teritoriji grada Zenice, na terenu je angažovano više od 20 radnih mašina, desetak kamiona, dva čamca i veći broj manje mehanizacije. Članovi Štaba civilne zaštite Grada Zenica zatražili su da se vrše profesionalne kontrole rada angažovanih mašina i da se izvještaji sa terena redovno dostavljaju nadležnim službama i Kabinetu gradonačelnika.

Građane ugroženih područja i ovom prilikom pozivamo da se za pomoć obrate Službi civilne zaštite grada Zenica na telefon broj 032 447-731.