Završena prva faza Regionalne deponije Mošćanica

Zenička deponija za primjer širem regionu, poručuju iz Svjetske banke


 Danas, 5. juna na Svjetski dan zaštite okoliša u Zenici je  svečano puštena u rad  Regionalna deponija Mošćanica.
Kako je na svečanosti koja je  održana na Mošćanici uz prisustvo velikog broja zvanica,   rekao direktor  Deponije Emir Zukić, aktivnosti na realizaciji projekta počele su 2002. godine, kada su Federalno ministarstvo za prostorno uređenje  i zaštitu okoliša i Svjetska banaka prihvatili da Zenica svojim projektom savremene sanitarne deponije za bezopasni otpad bude  uključena u finansiranje Projekta kreditnim sredstvima odobrenim Bosni i Hercegovini od strane Asocijacije za međunarodni razvoj IDA , kroz Razvojni kreditni sporazum 3672 BOS.
Do sada je za izgradnju ovog objekta utrošeno 5.037.000 američkih dolara.Od toga  kredit IDA iznosi  4.190 000 dolara.Sredstva Vlade Federacije  iznose 847.000 dolara.Preostala sredstva od 3.363.000 dolara su namijenjena za izgradnju odlagališnih kaseta 3, 4 i 5 i opremanje recirklažnog dvorišta.
Deponija  zajedno sa  zelenim pojasom zauzima 26 hektara površine,  a betonskom ogradom
 ograđen je prostor od 20,5 hektara.
U ograđenom  prostoru izgrađena je ulazno- izlazna zona sa administrativnim objektom, dvjema teretnim vagama sa softerom i video nadzorom koji omogućava punu evidenciju i kontrolu na ulazu na Deponiju.
Recirklažno dvorište je površine 4.400 kvadratnih metara.Izgrađeno je 1400 metara interne putne infrastrukture, dvije  kasete za odlaganje otpada   sa oko 19.000 kvadratna metra ugrađene multibarijerne zaštite, drenažni sistem za procjedne vode sa retencijskom lagunom i sistemom recirkulacije za procjedne vode, obodni kanali za oborinske vode i zdenci za početno otplinjavanje deponovane mase. Deponija je opremljena  pitkom vodom, telefonom i električnom energijom.
Za rad su nabavljene mašine : kompaktor, buldozer, bager i kamion.
Deponija je projektovana  za period od 30 godina za regiju koja broji 400 000 stanovnika.
Šef ureda  Svjetske banke Marko Mantovaneli istakao je zeničku  Deponiju kao pozitivan primjer ne samo u Bosni i Hercegovini nego u širem regionu.Kazao je da je završena prva faza  projekta kojeg finansira  Svjetska banka.U drugoj fazi za nastavak izgradnje   sanitarnih deponija u Bosni i Hercegovini izdvojiće se  još 35 miliona američkih dolara.
Načelnik Općine Husejin Smajlović sa visokim gostima  predao je na upotrebu Deponiju na kojoj su danas stigli i prvi kamioni sa otpadom.