Zenica dobila Budžet za 2018. godinu i Prostorni plan Grada za period 2016.-2036. godine

Jučer je održana 17. sjednica Gradskog vijeća Zenica kojom je predsjedavao zamjenik predsjedavajuće Jasmin Hodžić.

Na prijedlog Gradonačelnika dnevni red je dopunjen sa dvije tačke:

-      Prijedlogom Odluke o usvajanju prijedloga Prostornog plana Grada Zenica za period 2016.-2036. godine i Prijedlog Odluke o provođenju Prostornog plana Grada Zenice za period 2016.-2036. godine;

-      Prijedlogom Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Odmut, Jalija i Talića brdo".

Dnevni red je dopunjen i prijedlogom vijećnika Almira Drače o donošenju zaključka o realizaciji zaključka Gradskog vijeća Zenica od 29.06.2017. godine o reprogramu duga za NK Čelik.

Nakon usvajanja zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Zenica održane 30. novembra 2017. godine, većinom glasova usvojen je Prijedlog Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu i Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu.

Ukupno planirani prihodi i primici u Prijedlogu budžeta za 2018. godinu, zajedno sa viškom prihoda nad rashodima – suficitom iz prethodne godine, iznose 55.232.780,00 KM, od čega su prihodi i primici budžeta planirani u iznosu od 51.232.780,00 KM ili 4% više u odnosu na prihode i primitke Nacrta budžeta za 2018. godinu, dok iznos od 4.000.000,00 KM predstavlja suficit iz prethodne godine.
Strukturu prihoda i primitaka Prijedloga budžeta za 2018. godinu čine:
1. prihodi i primici Grada planirani u iznosu od 43.614.780,00 KM i
2. primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake planirane u iznosu od 7.618.000,00 KM.

U okviru tačke Vijećnička pitanja, inicijative i pitanja uputili su sljedeći vijećnici: Sanjin Aldobašić, Elvir Purić, Zlatan Hadžić, Đenan Dedić, Sabina Delić, Adnan Šabani, Kenan Fetahagić, Vahid Spahić, Fuad Lužić, Senad Bašić, Sinanudin Smriko, Hamza Alić, Almir Dračo, Mensud Keleštura, Hamid Kovačević, Rusmir Isak, Nermin Mehić, Mladen Simić, Almir Babajić i Spahija Kozlić.

Gradski vijećnici na ovoj sjednici usvojili su Prostorni plana Grada Zenica za period 2016.-2036. godine i Odluku o provođenju Prostornog plana Grada Zenice za period 2016.-2036. godine. Prostorni plan grada Zenice za period od 2016. do 2036. godine je obavezujući planski dokument, kojim se planski usmjerava korištenje, izgradnja, uređenje i zaštita prostora i dobara na cijelom području grada Zenice. Po ocjeni gradonačelnika Fuada Kasumovića, riječ je o strateški važnom dokumentu za budućnost našeg grada, čijim se usvajanjem stvaraju uslovi za ulazak investitora i otvaranje novih radnih mjesta.

Gradsko vijeće Zenica usvojilo je Odluku o raspisivanju izbora za savjete mjesnih zajednica.

Razmatrani su i usvojeni prijedlozi slijedećih odluka:

-      Prijedlog Odluke o visini zakupnine stambenih jedinica koje su namjenjenje za socijalno-neprofitno stanovanje,

-      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima zajedničke potrošnje,

-      Prijedlog Odluke o određivanju visine boda komunalne naknade za 2018. godinu

-      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korišćenju javnih površina.

"Zahvaljuljem se onim vijećnicima koji su iskazali odgovornost prema građanima Zenice i koji žele napredak našeg grada. Vjerujem da ćemo u narednom periodu još bolje i kvalitetnije raditi na prosperitetu Zenice", poručio je gradonačelnik Kasumović.  

Vijećnici su primili k znanju Informaciju Komisije o pripremljenim i provedenim procedurama Međunarodnog tendera za prodaju Zeničkog odmarališta u mjestu "Duće".

Na kraju sjednice vijećnik Goran Bulajić izabran je za novog predsjedavajućeg Gradskog vijeća Zenica.

Po završetku sjednice Gradonačelnik je uputio novogodišnju čestitku svim Zeničankama i Zeničanima u zemlji i inostranstvu.