Zenica prvi grad u FBiH koji ima Sporazum sa JP Ceste FBiH

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović potpisao je danas sa predstavnicima Javnog preduzeća "Ceste FBiH" i Direkcije za ceste ZDK Sporazum o provođenju aktivnosti vezanih za projekat rekonstrukcije tunela Vranduk II i mostova Bosna IV i V na magistralnoj cesti M17. Cilj Sporazuma je stvaranje pozitivne atmosfere u lokalnoj zajednici koja će omogućiti realizaciju svih aktivnosti sa što manje štetnih efekata u zeničkim naseljima kroz koja prolaze saobraćajnice na koje je preusmjeren saobraćaj.Sporazumom se tretiraju redovno održavanje i hitne sanacije na svim saobraćajnicama na koje će se preusmjeravati saobraćaj u toku izvođenja radova na Projektu, sanacija i rekonstrukcija regionalnih saobraćajnica, lokalnih cesta i gradskih ulica na području Grada Zenica, te realizacija drugih projekata iz nadležnosti JP Ceste FBiH, a koji su od interesa za lokalnu zajednicu i Grad Zenica.

"Zenica je peti grad u BiH, čiji se građani i institucije moraju poštovati i čijim se željama treba udovoljiti. Istovremeno, i država se mora graditii zato očekujem da će izvođači radova imati razumijevanja i ubrzati realizaciju ovog kompleksong projekta. Sretan sam jer smo osigurali da građani Zenice nakon isteka ovih godinu i po dana imaju kvalitetne putnu infrastrukturu", kazao je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Naš grad prvi je u FBiH koji ima potpisan ovakav Sporazum sa JP Ceste FBiH.

"Drago nam je što je Zenica prvi grad sa kojim smo potpisali jedan ovakav sporazum. Ovo je specifičan teren obzriom na konfiguraciju i sigurno je da ćemo u prvoj fazi realizacije projekta imati određenih problema ali kako vrijeme bude odmicali tako će i implementacija ovog Sporazuma biti vidljivija. Pozivamo sve učesnike da poštuju propise i signalizaciju, a stanovnicima Zenice još jednom se zahvaljujemo na razumijevanju", rekao je Dedo Bjanić, izvršni direktor za tehničke poslove JP Ceste FBiH.

Prema ovom Sporazumu,Javno preduzeće Ceste FBiH osigurat će redovno održavanje i hitne  sanacije eventualnih oštećenja na  regionalnim cestama R445 i R441,  lokalnim cestama i gradskim ulicama, kao i sanaciju svih eventualnih oštećenja na cestovnim objektima u sastavu navedenih saobraćajnica koja mogu nastati zbog preusmjeravanja saobraćaja tokom trajanja radova na Projektu. Udarne rupe redovno će se sanirati, vršit će održavanje punog profila saobraćajnica i objekata na saobraćajnicama kao i redovno pranje površina kolovoza,  nezagađenom vodom u cilju sprečavanja dizanja prašine.

Ostali dijelovi Sporazuma:

Obaveze JP Ceste FBiH:

Osigurati da se radovi na redovnom održavanju i hitnoj sanaciji cesta  na koje je preusmjeren promet izvode na način koji omogućava siguran i nesmetan promet svih učesnika u saobraćaju (vozila i pješaka) .

Osigurati zimsko održavanje regionalne ceste R445, dionica: Nemila – Blatuša, regionalne ceste R441 na dijelu koji se koristi kao obilaznica (GGM) kao i svih lokalnih i gradskih saobraćajnica na koje je preusmjeren saobraćaj tokom izvođenja radova na Projektu.

Planirati finansijska sredstva i realizaciju projekata na cesti M17 koji su od interesa za Grad Zenica:

-           Izgradnja kružnog toka Drivuša i potputnjaka Nemila, u toku 2019. godine.

-           Izgradnja kružnog toka Pečuj (projektiranje u toku 2019. godine, a početak radova u  2020.). 

Asfaltirati saobraćajnicu Vranduk – Banlozi, u širini 3 – 4,5 m, u debljini jedan sloj BNS d=6,0cm u skladu sa planom Direkcije za ceste Ze-Do. Ukoliko se tokom realizacije Projekta ispostavi da neće biti gradnje HE Vranduk, JP Ceste FBiH i Direkcija za ceste Ze-Do će osigurati asfaltiranje ove saobraćajnice u punom profilu za dvosmjerni saobraćaj. Eksproprijacija nije obaveza JP Ceste FBiH.

Izvršiti proširenje krila Plavog mosta u naseljenom mjestu Vranduk.

Asfaltirati lokalnu saobraćajnicu u Vranduku u dužini od cca 400 m,postojećoj širini i debljini jedan sloj BNS 6,0 cm,  prilikom sanacije i rekonstrukcije ostalih saobraćajnica.

Proširiti (na cca 4,50m,gdje je moguće) dionicu puta za Koprivnu, od ceste M17 do tunela Ponirak, u dužini cca 800,00 m, prije preusmjeravanja saobraćaja na istu .

Završiti izgradnju potpornog zida na klizištu iza Koprivne prije preusmjeravanja saobraćaja.(u skladu sa projektnim rješenjem)

Završiti asfaltiranje u jednom sloju asfalta, BNS debljine d=6,0 cm, kompletne dionice lokalnog puta M17 - tunel “Ponirak” - Ponirak - Koprivna - M17 (most Bosna IV iza tunela), L=cca 6km u postojećoj širini cca 3,50m,  sa pet proširenja za mimoilaženje vozila, najkasnije do 31. augusta 2019. godine.

Sufinansirati, sa Direkcijom za ceste Ze-Do, rekonstrukciju  Ul. Patriotske lige u mjestu Nemila u dužini od 2200 m, uključujući izgradnju pješačkih staza, od projektovanja  (tokom 2019. godine) do izvođenja radova (tokom 2020. Godine),  zbog oštećenja koja će nastati preusmjeravanjem saobraćaja na istu , a kao dio radova na sanaciji oštećenih korištenih saobraćajnica.

Rekonstrukcija saobraćajnice biće realizovana nakon završetka radova na Projektu.

Sufinansirati, sa Direkcijom za ceste Ze-Do, pripremu projektne dokumentacije za  rekonstrukciju regionalne ceste R445 na dijelu koji prolazi kroz mjesne zajednice Banlozi, Tetovo, Podbrežje, uključujući izgradnju pješačkih staza i autobuskih stajališta, i kompletnu rekonstrukciju raskrsnice na ulazu u Arcelor Mittal (kapija 9) tokom 2019. godine, te usaglasiti način sufinansiranja radova tokom 2020. godine, u skladu sa rokovima za završetak Projekta.

Tokom izvođenja radova uraditi privremena proširenja za autobuska stajališta na dionici regionalne ceste R 445 Banlozi – Grad Zenica, tamo gdje je to moguće.

Na cestama R445 i R441 osigurati pojačano postavljanje i održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, svjetlosne signalizacije, ogledala i usporivača saobraćaja na mjestu pješačkih prelaza, uz adekvatno označavanje pješačkih prelaza prije početka radova, usaglašeno sa noveliranim saobraćajnim projektom Direkcije za ceste Ze-Do .

Osigurati hitnu sanaciju komunalnih instalacija usljed eventualnih oštećenja tokom upotrebe saobraćajnice za preusmjerenje saobraćaja.

Nakon završetka radova na Projektu, sanirati sve saobraćajnice (regionalne, gradske ulice i lokalne ceste) koje se budu koristile za izvođenje radova ili preusmjeravanje saobraćaja,  na način da njihovo stanje bude jednako ili bolje nego što je to bilo prije preusmjerenja saobraćaja.

Vršiti nadzor nad izvođenjem radova putem nadzorne službe,

Po završetku radova dostaviti investiciono-tehničku dokumentaciju, Direkciji za ceste Ze-Do, odnosno nadležnoj službi Grada Zenica.

Obaveze Grada Zenica:

Osigurati izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u trupu regionalne ceste R445 na dijelu gdje se vrši rekonstrukcija saobraćajnice (Ul. Patriotske lige, Nemila)

Uključiti izgradnju javne rasvjete u mjesnim zajednicama koje se nalaze uz regionalnu cestu R445 u projekat modernizacije i rekonstrukcije sistema javne rasvjete Grada Zenica čija je realizacija planirana tokom 2019. godine

Osigurati brzo i efikasno riješavanje svih imovinsko – pravnih odnosa kako bi se mogli realizirati nabrojani projekti u predviđenom roku.

Aktivno učestvovati u postupcima pribavljanja potrebnih saglasnosti i dozvola od lokalne zajednice kao i od viših nivoa vlasti.

 

Obaveze Direkcije za ceste ZDK:

Ukoliko se tokom realizacije Projekta ispostavi da neće biti gradnje HE Vranduk, JP       Ceste FBiH i

            Direkcija za ceste ZDK će osigurati asfaltiranje saobraćajnice Vranduk-    Banlozi u punom profilu        za dvosmjerni saobraćaj. Sve aktivnosti do asfaltiranja su obaveza Direkcije za ceste Ze-Do (projekat,       rješavanje imovinsko pravnih odnosa, izvođenje svih radova do asfaltiranja, pribavljanje dozvole i sl.)

Sufinansirati, sa JP Ceste FBiH, rekonstrukciju  Ul. Patriotske lige u mjestu Nemila u dužini od 2200 m (uključujući izgradnju pješačkih staza), od projektovanja  (tokom 2019. godine) do izvođenja radova (tokom 2020. godine),  zbog oštećenja koja će nastati preusmjeravanjem saobraćaja na istu , a    kao dio radova na sanaciji oštećenih korištenih saobraćajnica.

Sufinansirati, sa JP Ceste FBiH, pripremu projektne dokumentacije za  rekonstrukciju regionalne ceste R445 na dijelu koji prolazi kroz mjesne zajednice Banlozi, Tetovo iPodbrežje, uključujući izgradnju pješačkih staza i autobuskih stajališta, i kompletnu rekonstrukciju raskrsnice na ulazu u Arcelor Mittal (kapija 9) tokom 2019. godine, te usaglasiti način sufinansiranja radova tokom 2020. godine, u skladu sa rokovima za završetak Projekta.

III

JP Ceste FBiH se obavezuju da najkasnije do 15. februara 2019. godine provedu sve pripremne aktivnosti te ukoliko vlasnički i prostorni preduslovi budu zadovoljeni završe sve tehničke pripreme i osposobe obilaznicu prije nego što kompletan saobraćaj iz pravca Nemila-Zenica preko regionalne ceste R445 preusmjere na privremenu obilaznicu Banlozi-Kanal-Blatuša, pored ograda Arcelor Mittal-a. U tom smislu potrebno je osigurati saglasnost Željeznica FBiH za otvaranje pružnog prelaza u nivou, sa uspostavljanjem odgovarajuće svjetlosne signalizacije, Osigurati saglasnost i izgraditi prelaz preko ispusta Arcelor Mittal-a, spustiti niveletu ispod podvožnjaka na kraju privremene obilaznice, te pripremiti trasu privremene obilaznice da može prihvatiti kompletan saobraćaj iz pravca Nemile. Grad Zenica će u koordinaciji sa JP Ceste FBiH organizovati povremena preusmjerenja saobraćaja sa ove obilaznice na regionalnu cestu R445 ukoliko bi to bilo neophodno zbog izvođenja radova na izgradnji nove saobraćajnice ili infrastrukture u trupu saobraćajnice.

IV

JP Ceste FBiH se obavezuju da posebnu pažnju posvete sigurnosti odvijanja pješačkog saobraćaja tokom trajanja radova na relizaciji Projekta, kao i tokom trajanja radova na sanaciji i rekonstrukciji svih saobraćajnica nakon realizacije Projekta. U tom cilju će JP Ceste FBiH gdje je to moguće postaviti i fizičke prepreke da odvoje pješački saobraćaj od motornog saobraćaja postavljanjem barijera ili ograda (elastično odbojna ograda). Pozicije-mjesta ugradnje ograda definisat će predstavnici konsultanta Divel i  Direkcije za ceste Ze-Do.

V

Nadzorni organ koji je angažovan od strane JP Ceste FBiH na relizaciji Projekta, firma DIVEL d.o.o. Sarajevo će imati ulogu nezavisnog stručnog konsultanta prilikom planiranja i realizacije svih aktivnosti koje su definisane u ovom Sporazumu.

VI

Predstavnici JP Ceste FBiH, Grada Zenica, Direkcije za ceste Ze-Do i nezavisni stručni konsultant će, najmanje jednom sedmično, održavati redovne koordinacijske sastanke i obilaziti kompletno gradilište i saobraćajnice na koje se preusmjeri saobraćaj, te pripremati zapisnike sa zaduženjima vezanim za hitne sanacije saobraćajnica, postavljanje nove horizontalne i vertikalne signalizacije, te sve druge aktivnosti bitne za sigurno i neometano odvijanje saobraćaja.

VII

Radovi održavanja i hitne sanacije saobraćajnica koje se koriste za preusmjerenje saobraćaja pri izvođenju radova na Projektu vršiti će se kontinuirano u cilju omogućavanja sigurnog i neometanog odvijanja saobraćaja i sprečavanja negativih uticaja na okoliš.

 

Radovi sanacije saobraćajnica koje se koriste za preusmjerenje saobraćaja izvodit će se nakon završetka radova na Projektu.

VIII

Po završetku radova na sanaciji  organizirat će se pregled izvedenih radova od strane Komisije u čijem sastavu će biti predstavnici JP Ceste FBiH, imenovanog Nadzora nad izvođenjem radova, Direkcije za ceste Ze-do i Grada Zenica, te izvršiti kontrolu i primopredaju završenih radova, odnosno primopredaju sanirane dionice upravitelju.