14. Međunarodni sajam metala ZEPS Intermetal 2017

14. Međunarodni sajam metala ZEPS Intermetal 2017, održat će se zajedno sa Generalnim bh. sajmom ZEPS 2017 na sajmištu Kamberovića polja u Zenici u terminu od 03-07.10.2017. godine. Po karakteru, to je međunarodni sajam, na kojem je, na svih dosad održanih 13, odnos domaćih i stranih izlagača 60% : 40%.

ZEPS Intermetal je specijalizirani sajam metala i kao jedinstven promotivno-poslovni događaj u Jugoistočnoj Evropi predstavlja jedinstvenu priliku za prezentaciju preduzeća iz metalske industrije. Metalska industrija je najvažniji sektor privrede Bosne i Hercegovine i bilježi blag ali konstantan rast.

Sve prateće stručno-kongresne manifestacije, kao što su seminari, savjetovanja, prezentacije realizuju se u posebnoj promotivnoj hali na sajmištu, gdje poslovna i naučna zajednica može uputiti svoje poruke izvršnim i zakonodavnim organima za poboljšanje ambijenta u kome privređuje ova vodeća industrijska grana.