JP “Vodovod i Kanalizacija” d.o.o. Zenica

JP za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o

Javno preduzeće RTV Zenica

Bulevar Kralja Tvrtka I bb

Tel: 032/449 203

Fax: 032/449 212

E mail: [email protected]

http://www.rtvze.ba

Izvještaj o poslovanju 2015. godina
Izvještaj o poslovanju 2016. godina

 

 

JKP Zenicatrans-prevoz putnika d.d. Zenica

Bulevar Kralja Tvrtka I /34

Tel:  032/402 457

Fax: 032/240 464
E mail: [email protected]

www.zenicatrans.ba

Izvještaj o poslovanju 2015. godina
Izvještaj o poslovanju 2016. godina

 

 

Privredno društvo "Regionalna deponija Mošćanica" d.o.o. Zenica

JP Tržnica Zenica

JP za Upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica

JP Parking servis d.o.o. Zenica

Zacarina 23

Tel:  032/406 527

Fax: 032/403 464

Izvještaj o poslovanju 2015. godina
Izvještaj o poslovanju 2016. godina

 

 

JP Gradsko Groblje Zenica

Školska ulica 1

Tel:  032/401 496

Fax: 032/242 806

Izvještaj o poslovanju 2015. godina