Služba Telefon Fax
Služba kabineta gradonačelnika 032/447-777 032/447-776
Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina 032/447-650 032/447-651
Služba za privredu i finansije 032/447-680 032/447-681
Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti 032/447-799 032/447-800
Služba civilne zaštite 032/447-731 032/447-732
Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove 032/447-715 032/447-716
Služba za opću upravu 032/447-760 032/447-761
Stručna služba Gradskog vijeća 032/447-748 032/447-749
Služba za ljudske resurse i zajedničke poslove 032/447-701 032/447-702
Sektor za poslove mjesnih zajednica 032/447-817 032/447-818