Služba Telefon Fax
Služba kabineta gradonačelnika 032/401-215 032/241-614
Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina 032/401-019
Služba za privredu i finansije 032/248-798
Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti

032/401-962

032/408-282

Služba civilne zaštite 032/242-547
Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove

032/401-847

032/404-939

Služba za opću upravu 032/401-252
Stručna služba Gradskog vijeća 032/401-940
Služba za ljudske resurse i zajedničke poslove 032/208-014
Sektor za poslove mjesnih zajednica 032/208-020