Dokumenti

Statut Grada Zenica
Strategija razvoja općine Zenica 2012. - 2022.
Strategija o partnerstvu između općine Zenica i građana
Odluka o komunalnom redu
Pravilnik o javnim nabavkama
Pravilnik o načinu korištenja službenih vozila
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma
Pravilnik o načinu rada stručne komisije i kriterijima na osnovu kojih se vrši utvrđivanje tržišnih vrijednosti nekretnina na području Grada Zenica
Pravilnik o načinu korištenja službenih mobilnih telefona u gradskoj upravi Zenica
Pravilnik o plaćama, dodacima na plaću i naknadama zaposlenika u organima Grada Zenica
Gender akcioni plan Općine Zenica 2014. - 2017.
Tarifnik o visini naknada za korištenje javnih površina
Odluka o Gradskim administrativnim taksama
Odluka o izmjeni tarifnika o visini naknade za korišćenje javnih površina
Odluka o komunalnim taksama (prečišćen tekst)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama ("Službene novine Grada Zenica", broj: 1a/19)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama ("Službene novine Grada Zenica", broj: 4/20)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama (22.02.2021)
Etički kodeks zaposlenika
Uputstvo za provođenje postupka ocjenjivanja rada zaposlenika gradske uprave Zenica
Uputstvo o kućnom redu u službenim prostorijama općinske uprave i stranaka/građana
Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja
Uputstvo o postupanju sa prijavama građana putem besplatne telefonske linije
Uputstvo o načinu promjene upravitelja