Služba za ljudske resurse i zajedničke poslove

Služba vrši sljedeće poslove:

 • vrši personalne poslove, te poslove upravljanja ljudskim resursima;
 • obavlja normativno-pravne poslove izrade internih akata Službe (pravilnici, uputstva i slično), kao i općih akata (po potrebi);
 • prati postupke usvajanja općih akata iz oblasti kadrovske problematike i stara se o zakonitoj primjeni istih;
 • vrši poslove izrade, održavanja i ažuriranje službene internet stranice Grada i drugih komplementarnih servisa;
 • brine o razvoju i održavanju cjelokupne informatičke infrastrukture Grada, te obezbjeđuje ispravnost i tehničko funkcionisanje opreme informacionog sistema;
 • nadzire rad svih korisnika informacionog sistema Grada, uz pružanje stručne pomoći u korištenju informatičkih tehnologija, organizovanje stručnog usavršavanja svih korisnika istih tehnologija i rješavanje konkretnih informatičkih problema;
 • formira projektnu i programsku dokumentaciju i uputstva za korisnike;
 • organizuje projektovanje, razvoj, implementaciju i održavanje aplikacija od značaja za Grad;
 • provodi mjere za zaštitu podataka i informacionog sistema Grada;
 • vrši instruktivne poslove u korištenju sistemskog i aplikativnog softvera i hardvera;
 • provodi instruktivno – nadzorne poslove u pogledu primjene propisa kojima je regulisan rad informacionog sistema;
 • planira nabavke računarske opreme za potrebe svih gradskih službi;
 • prati naučna dostignuća i doprinosi primjeni istih u razvoju i funkcionisanju informacionog sistema Grada, te ostvaruje saradnju na planu razmjene iskustava i projekata između općina i gradova;
 • obavlja poslove nabavke i čuvanja inventara, opreme i potrošnog materijala;
 • vrši tekuće i tehničko obezbjeđenje zgrade Grada;
 • stara se o održavanju čistoće u radnim gradskim prostorijama i opsluživanju telefonske centrale;
 • pruža usluge prevoza za potrebe Grada i stara se o održavanju voznog parka Grada;
 • vodi potrebne evidencije ulaza i izlaza robe  - knjigu skladišta, kao pomoćnu knjigu glavne knjige trezora;
 • vrši poslove vezane za javne nabavke za potrebe Grada;
 • obavlja i druge stručne, tehničke i druge poslove za koje je osnovana.