Radno mjesto Ime i prezime Telefon e-mail
Pomoćnik gradonačelnika Semira Karić 032 401-860; 401-019  [email protected]
Šef Odsjeka za urbanizam Amra Džafić 032 401-860; 401-019  [email protected]
Šef Odsjeka za upravno-pravne poslove Bisera Isović 032 401-860; 401-019  [email protected]
Stručni savjetnik za poslove prostornog planiranja Selma Mujagić 032 401-860; 401-019  selma.mujagić@zenica.ba
Viši stručni saradnik za poslove urbanizma Vesna Horić 032 208-000 [email protected]
Viši stručni saradnik za poslove urbanizma Gordana Duranović 032 208-000 [email protected]
Viši stručni saradnik za poslove urbanizma Emilija Pašalić 032 401-860; 401-019  [email protected]
Viši stručni saradnik za poslove upravnog rješavanja Fata Medarić 032 208-000 [email protected]
Viši stručni saradnik za poslove upravnog rješavanja Danica Bošnjak 032 208-000 [email protected]
Viši stručni saradnik za poslove upravnog rješavanja Zahida Ahmić 032 208-000 [email protected]
Viši referent za poslove urbanizma Mirjana Burek 032 208-000 [email protected]
Viši referent za poslove urbanizma Nedžad Husanović 032 208-000 [email protected]
Viši referent za poslove urbanizma Sead Hećimović 032 208-000 [email protected]
Viši referent za geodetske poslove Benjamin Ombašić 032 208-000 [email protected]
Viši referent za administrativno-tehničke poslove Biserka Tešić  032 208-000
Viši referent za administrativno-tehničke poslove Mediha Ribo 032 208-000
Viši referent za ekonomske poslove Fatima Kovač 032 208-000
Viši referent za poslove tehničkog sekretara Munevera Terzić 032 401-860; 401-019 
Referent za daktilografske poslove Janja Grbavac 032 208-000