Vijeće Grada Zenica saziv 2016. - 2020.

 

SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

1.      SENAID ČOLAKOVIĆ

2.      EKREM ČOSIĆ

3.      MIRSAD ČIZMO

4.      FUAD LUŽIĆ

5.      EMINA TUFEKČIĆ

6.      HAMZA ALIĆ

7.      SINANUDIN SMRIKO

8.      SENAD BAŠIĆ

9.      ALMIR DRAČO

10.    HAMID KOVAČEVIĆ

11.    ELVIR PURIĆ

 

SNAGA CENTRA

1.      SABINA DELIĆ

2.      JASNA ALIBAŠIĆ

 

SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ

1.      JASMIN HODŽIĆ

2.      ZLATAN HADŽIĆ


SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

1.      ELVIS ALIJAGIĆ

2.      ALMIR BABAJIĆ

3.      NERMIN MEHIĆ

 

DEMOKRATSKA FRONTA

1.      GORAN BULAJIĆ

2.      ADNAN ZUBAN

 

A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

1.      RUSMIR ISAK

2.      MENSUD KELEŠTURA

 

NAŠA STRANKA

MELIHA SALČINOVIĆ

 

NACIONALNE MANJINE - NEZAVISNI VIJEĆNIK

ASIM MUSIĆ

 

SAMOSTALNI VIJEĆNICI

1. VAHID SPAHIĆ

2. DIANA BEŠIĆ

3. EKREM TUKA

4. KENAN FETAHAGIĆ

5. ADNAN ŠABANI

6. SANJIN ALDOBAŠIĆ

7. ĐENAN DEDIĆ