Vijeće Grada Zenica saziv 2016. - 2020.

 

SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

1.      SPAHIJA KOZLIĆ

2.      EKREM ČOSIĆ

3.      MIRSAD ČIZMO

4.      FUAD LUŽIĆ

5.      EMINA TUFEKČIĆ

6.      HAMZA ALIĆ

7.      SINANUDIN SMRIKO

8.      SENAD BAŠIĆ

9.      ALMIR DRAČO

10.    HAMID KOVAČEVIĆ

11.    ELVIR PURIĆ

 

SNAGA CENTRA

1.      SANJIN ALDOBAŠIĆ

2.      SABINA DELIĆ

3.      ĐENAN DEDIĆ

4.      JASNA ALIBAŠIĆ

 

SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ

1.      JASMIN HODŽIĆ

2.      ZLATAN HADŽIĆ


SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

1.      MLADEN SIMIĆ

2.      ALMIR BABAJIĆ

3.      NERMIN MEHIĆ

 

DEMOKRATSKA FRONTA

1.      GORAN BULAJIĆ

2.      ADNAN ZUBAN

 

A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

1.      RUSMIR ISAK

2.      MENSUD KELEŠTURA

 

NAŠA STRANKA

SANJA RENIĆ

 

NACIONALNE MANJINE - NEZAVISNI VIJEĆNIK

ASIM MUSIĆ

 

SAMOSTALNI VIJEĆNICI

1. VAHID SPAHIĆ

2. AMELA GRANIĆ

3. EKREM TUKA

4. KENAN FETAHAGIĆ

5. ADNAN ŠABANI