Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem sljedeće inicijative: PRIORITET: - Rekonstrukciju puta u MZ "Klopče" (Donje Klopče) u dužini 600 metara. U ovoj dužini obuhvaćen je put kod 2 kompleksa zgrada i oko 250 privatnih kuća (domaćinstava). Napominjem da 1/2 puta treba samo asfaltirati. Ovaj put bi praktično činio kružni tok kroz Donje Klopče (put Hadžije Mazića od br. 22 do 52 i povezivanje sa ulicom Klopački put. Ovdje se podrazumijeva i uređenje parkinga oko zgrada, te rasvjeta duž ove ulice. Navedene zgrade napravljene su prije 30. godina, a put, parking, rasvjeta ostali su neriješeni. - Istovremeno uz rekonstrukciju navedenog puta potrebno je uraditi kišnu kanalizaciju u cilju sakupljanja oborinskih voda koje uslijed padavina stvaraju poplave i izlijevanje vode u kuće i uništavanja privatne imovine. Obrazloženje: Ovdje je posebno potrebno napomenuti da bi ovaj put u slučaju radova ili kakve blokade bio alternativni put za mještane kako Donjeg tako i Gornjeg Klopča. Ono što je također bitno napomenuti jeste da MZ "Klopče" broji oko 7 000 stanovnika, koja je od centra grada udaljena svega 3 km, te da je instrastruktura totalno neuređena, tačnije nikako. Unazad 20 godina na području ove MZ od strane Grada Zenica skoro ništa nije urađeno da bi građanima olakšalo uslove života (put nije asfaltiran, nema rasvjete ili tamo gde su postavljene bandere nema sijalica). Također problem oborinskih voda svakako je potrebno riješiti prije početka radova na rekonstrukciji puta, kako uslijed kiša ne bi došlo do oštećenja istog.
I  Vijećnik: Nermin Mehić (SDP)   35. Sjednica, 24.04.2019
Podnosim sljedeću vijećničku inicijativu: - Za hitne izmjene i dopunu procjene ugroženosti na području Grada Zenica kao i mjerama zaštite građana i materijalnih dobara. Obrazloženje: Građani Grada Zenice kao i šira javnost BiH je upoznata sa informacijom da je u Gradu Zenica otvoren jedan od najvećih terminala tečnih goriva na Balkanu. Ukupan kapacitet terminala je 13 miliona litara, od čega su četiri nadzemna rezervoara i 12 podzemnih. Terminali zauzimaju površinu 22. 00 m2, od čega se najveći dio površine sastoje od nadzemnih rezervoara (skladišta) i podzemnih rezervoara (skladišta) sa tečnim i veoma zapaljivim derivatima. Sve ovo u slučaju većih prirodnih i drugih katastrofa (požara, poplava, zemljotresa i dr.), može prouzrokovati veliku opasnost i uveliko ugroziti život građana Zenice pogotovo mještana Tetova, Gradišće, Graćanice i Banloza. Nadležna Služba do sada nije izradila procjenu ugroženosti grada, niti je istu dostavila Gradskom vijeću na razmatranje kako bi upoznali građane o opasnostima kao i predviđenim mjerama zaštite i spašavanja. Isto tako u završnoj fazi su radovi na izgradnji autoputa koji cijelom dužinom iz pravca Sarajeva prema Doboju prolazi kroz Grad Zenicu. Izgradnjom istog izgrađeno je više visokih mostova, tunela i usjeka koji prijete različitim vrstama opasnosti za građane Zenice pogotovo naselja Klopće, Babino, Pehare, Nemile i dr. U proteklom vremenu izgrađeno je još nekoliko objekata na području grada Zenica koji na određen način ugrožavaju bezbjednost i sigurnost građana. Imajući u vidu sve navedeno, predlažem da Služba civilne zaštite u što kračem roku izradi izmjene i dopune procjene ugroženosti grada Zenica sa navedenim opasnostima koje prijete građanima kao i mjerama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području grada Zenica.
I  Vijećnik: Ekrem Tuka (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   35. Sjednica, 24.04.2019
OBRAZLOŽENJE INICIJATIVE: Na ulazima u Grad Zenica tokom 2018. godine, postavljene su table sa natpisima "Grad Zenica, dobro došli" sa znakom BFC certifikata koji označava da je Grad Zenica, grad koji ima certifikat za pozitivno poslovno okruženje i da je otvoren za ulaganja, gdje se vizuelno naglašavaju gradske granice i promoviše se ime i status Grada, što znači, da je postavljanje ovih tabli na ulazima u grad , donijelo pozitivne efekte. Takođe je važno postaviti odgovarajuće uređene portale na podvožnjake, koji naglašavaju ulaz i izlaz u Grad Zenica. Na sjevernom ulazu u grad na podvožnjaku Blatuša, i južnom ulazu u grad na podvožnjaku iz pravca Radakova, sa pozdravnim porukama i isticanjem BFC certifikata. Takođe smatram, da na sjevernom i južnom ulazu u grad, gdje su postavljeni jarboli sa državnom i gradskom zastavom, trebaju uraditi adekvatna obilježja koja će naglasiti da Grad Zenica posjeduje certifikat za pozitivno poslovno okruženje. INICIJATIVA Pokrecem inicijativu da resorne gradske službe, zajedno sa JP za prostorno planiranje i uredjenje grada, osmisle i implementiraju vizuelno naglašavanje ulaza odnosno izlaza iz Grada Zenica na dva postojeća podvoznjaka, koji će naglasiti, da Grad Zenica posjeduje certifikat za pozitivno poslovno okruženje i na taj način promovisati kvalitete poslovnih prednosti koje Grad Zenica ima u odnosu na druge gradove, za potencijalne investiture.
I  Vijećnik: Vahid Spahić (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   35. Sjednica, 24.04.2019