Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Na osnovu člana 120 Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem incijativu za kontinuiranu provedbu Uredbe 48/09 o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za lica sa umanjenim tjelesnim mogućnostima. Obrazloženje: Tražim da se Gradska uprava obaveže da u kontinuitetu radi na uklanjanju arhitekstonski i drugih barijera na području grada i gradskih saobraćajnica u dogovoru sa Nevladinim organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom, te da za navedeno izdvaja sredstva iz Budžeta a prema ukazanim potrebama i prioritetima datim od sektora Nevladine organizacije. Zastoj u provedbi, ogleda su u tome da su u 2018.godine urađene četiri kosine na saobraćajnicama a 2019.godine niti jedna kosina. S obzirom na to potrebno je kontinuirani pratiti i poštovati propise koji reguliraju ovu oblast i od velikog su značaja kako za osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima, paraplegičare, tako i za ostalo građanstvo, posebno za stara lica i za roditelje sa bebama u kolicima. Također je potrebno da se vodi računa o izgradnji taktilnih vodilica za slijepe i slabovidne osobe na važnijim mjestima (raskrsnicama,kružnim tokovima) i da se kontinuirano održavaju iste tamo gdje već postoje. U sklopu navedene inicijative bilo bi dobro da se razmotri prijedlog rješavanja saobraćaja u mirovanju tj. parkiranim vozilima na mjestima koja su bezbjednosno ugrožena i da se na ista postave ivičnjaci sa uzdignućem u sklopu rekonstrukcije ili izgradnje novih saobraćajnica a isti ne remete pristup u slučaju potrebe vatrogasnih vozila kao i vozila hitne pomoći. U prilogu dostavljam fotografiju jednog ivičnjaka sa uzdignućem na Skenderiji u Sarajevu.
I  Vijećnik: Elvis Alijagić (SDP)   46. Sjednica, 16.01.2020
Inicijativu ponavljam na zahtjev mještana MZ Bilino Polje. a) Mještani Bulevara Kulina Bana br.30, za uređenjem pločnika ispred zgrade i stadiona Bilino Polje i socijalnog. b) U sklopu ove Inicijative imam također zahtjev predsjednika podružnice mještana Bulevara Kulina Bana br-34, ulice Fra Grge Martića za uređenje i rješavanje parking prostora tih zgrada. Obrazloženje: Pločnik je rađen davne sedamdesete godine, i od tada do danas nije popravljan niti je bilo šta na njemu rađeno, zbog dotrajalosti pločice na tom pločniku su polupane, kada su vlažne klizave su i opasne po građana, a posebno za djecu jer je to jedino mjesto gdje se mogu zabaviti i igrati iz tih zgrada.Kada su padavine na tim pločicama se voda skuplja i pretvara u ogromne bare jer su začepljni odvodi od otpadnih voda. Rastinje koje se tu nalazi zaraslo i sada je samo nuredno šiblje. -U sklopu ove inicijative imam također zahtjev predsjednika podružnice mještana Bulevara Kulina Bana br. 34, da se iza zgrade od trafostanice br.397, do ulice Fra Grge Martića, na djelu zelene površine između tih zgrada uradi jedna traka parking prostora kako bi se rasteretio dio tog Grada, i rješio stanovnicima tih zgrada problem parkinga, ostalo bih još dovoljno zelene površine,koja i tako ničemu ne služi jer stvara dojam neurednosti između tih zgrada. -MZ Bilino Polje je delegirala ove zahtjeve i potrebe gradskim resornim službama 20.08.2017.godine i 2018,godine, i od njih tzražila da riješi ove prijeko potrebne zahtjeve građana MZ kako bi imali sigurniji, normalniji život, i uredniju sredinu, kao što sam naveo te zelene površine ničemu ne služe osim za skupljanje smeća, nažalost resorne službe do danas nisu uzele u razmatranje podnesene zahtjeve, a kamoli da je rješila.
I  Vijećnik: Vahid Spahić (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   46. Sjednica, 16.01.2020
Na osnovu člana 120 Poslovnika o radu Grdskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za organizaciju formiranja jedinstvenog šaltera u šalter sali Gradske uprave Zenica namijenjenog isključivo slijepim i slabovidnim licima, ako i licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima. Obrazloženje: BiH je 2010. godine potipsala UN Konvenciju kojom se treba osigurati pristupačnost javnim uslugama i informacijama za slijepe i slabovidne osobe, kao i lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima, gdje diskriminacija osoba sa invaliditetom ne bi smjela biti prisutna. Slijepa i slabovidna lica nisu u mogućnosti bez pratnje podići niti jedan dokument. Također nisu u mogućnosti izvući broj za određeni aktivnost, pratiti pomoću digitalnih brojeva naznačenih iznad šaltera broj koji slijedi, niti doći na odgovarajući šalter s obzirom da svaki dokument trebaju podići na određenom šalteru. Zakonom nije regulisano da slijepe i slabovidne osobe određene kartegorije, potpuno slijepe osobe od rođenja, imaju prednost pri čekanju u dugim redovima, već je to prepušteno dobroj volji građana. Istim Zakonom na višim nivoima vlasti trebali bi regulisati da slabovidne i slijepe osobe bez obzira na kategoriju invaliditeta kojem pripadaju, kao i osobe sa umanjenim tjelesnim sposbnostima imaju prednost na čekanju u redovima u svima ustanovama. Zbog prethodno navedene problematike slijepih i slobovidnih osoba neophodno bi bilo anagažovati službenika koji bi po potrebi u šalter sali Gradske uprave Zenica navedenim licima popunjavao određene formulare i izdavao traženi dokument i na taj način bi mogli samostalno, bez pratnje, da dobiju odgovarajuće usluge. Aktualiziranjem ove inicijative dali bi dobar primjer i ostalim ustanovama u kojim slijepe i slabovidne osobe obavljaju svoje svakodnevne potrebe bez obzira kojki nivo vlasti bi trebao rješavati navedenu problemtaiku
I  Vijećnik: Elvis Alijagić (SDP)   46. Sjednica, 16.01.2020
Na osnovu člana 120.Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za izgradnju centralnog spomen obilježja za poginule policajce u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995 sa područja MUP-a ZDK. Obrazloženje: Kao što vam je poznato imena poginulih policajaca njih 134 nalaze se na spomen pločama u haustoru ulaza u MUP ZDK. Prilikom odavanja počasti i polaganja cvijeća porodice poginulih policajajca kao i gosti ne mogu da prisustvuju tom činu,jer se radi o "skučenom" prostoru. Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja ZDK uradio je idejno rješenje spomen obilježja, te isto prezentovao MUP-u, Gradu Zenica, gdje je dobio saglasnost za izgradnju istog. Prilikom traženja urbanističke saglasnosti isti(SDNRP ZDK) su upoznati da je u toku izrada regulacionog plana na Trgu BiH (tj.Regulacioni plan Zenica 2), gdje bi ovo spomen obilježje bilo izgrađeno. Savez je preko Gradske službe za urbanizam pokušao da se u novom regulacionom planu predvidi i ovo spomen obilježje, ali je međutim na javnoj raspravi ova tačka izostavljena. Pošto se radi o 15 m2, a ta se zemlja nalazi na mjestu koje je sada u sastavu tj. dvorištu MUP ZDK i za koje imamo saglasnost MUP (prema idejnom projektu), predstavnici Saveza su u JP Prostorno uređenje Grada Zenica tražili da se i u novom regulacionom planu (neslužbeno) ucrta ovo spomen obilježje iz čega se vidi da i po sadašnjem stanju kako i po budućem regulacionom planu ovo Spomen obilježje može da se izgradi na predmetnom mjestu, te smatramo da se isto treba i mora izgraditi na ucrtanom mjestu. Tražimo od Gradskih vijećnika da podrže inicijativu i da se odobri Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja ZDK parcela od 15m2 na lokaciji ucrtanoj na skici priloženoj uz ovu inicijativu, a radi izgradnje spomen obilježja.
I  Vijećnik: Nermin Mehić (SDP)   46. Sjednica, 16.01.2020