Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Na osnovu prava iz Člana 120- Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zenice podnosim sljedeću inicijativu: Da se na lokaciji Crkvičkog brda uz cestu koja vodi prema trening centru ili na nekoj lokaciji u gradu (Trg Oslobođenja, Trg Izetbegovića ili na Kamberovića polju) postavi arhitektonska instalacija I LOVE ZENICA. Obrazloženje: Služba za urbanizam je dala svoje pozitivno mišljenje na predloženu inicijativu sa uputom da bi kao takva trebala da prvo dobije podršku Gradskog vijeća. S toga Vas molim da na nekoj o sljedećih sjednica ovu inicijativu stavite na dnevni red kako bi pomenuta služba mogla pristupiti izradi idejnog rješenja i realizaciji inicijative. Ideja je preuzeta iz većih evropskih metropola gdje takve instalacije predstavljaju turističku atrakciju. Prvi oblik takve instalacije je postavljen još davne 1910. godine u Los Angelesu koji je i danas poznat po čuvenim slovima Hollywood. Danas u velikom broju velikih metropola možete vidjeti takve instalacije, a jedan od primjera je i Amsterdam. Gradovi sa ovim instalacijama postaju prepoznatljivi, turistički atraktivni. Veliki broj turista želi da napravi fotografiju na ovim instalacijama. Moj prijedlog, ukoliko se ovo uzme u razmatranje, je bilo Crkvičko brdo uz cestu koja vodi prema trening centru NS BiH iz dva razloga: 1. Zato što bi se ta instalacija vidjela iz gotovo cijelog grada, a posebno bi je lijepo bilo vidjeti u noćnim satima obasjanu reflektorima. Pored toga ispod prolazi i magistralna cesta M-17 te bi svi koji prolaze kroz Zenicu istu mogli vidjeti. 2. Veliki broj turista za vrijeme okupljanja fudbalske reprrezentacije BiH obilazi Trening centar te bi im se pružila još jedna atrakcija. Instalacija se može postaviti i na nekom od gore pomenutih trgova ili na centralnom dijelu Kamberovića polja koji je relativno siromašnog sadržaja i neosvjetljen u noćnim satima. Nadam se da ćete inicijativu razmotriti i dati svoje pozitivno mišljenje.
I  Vijećnik: Almir Babajić (SDP)   33. Sjednica, 18.02.2019
Iznosim sljedeću vijećničku inicijativu koja se odnosi na to da se jedna od ulica, mostova ili šetališta preimenuje u ulicu, most ili šetalište Srđana Aleksića. Obrazloženje: U aprilu 2013. godine Forum mladih u SDP Zenica je pokrenuo peticiju i prikupio blizu 500 potpisa naših sugrađana da jedna od ulica, most ili šetalište dobije po čovjeku koji je pokušavajući da zaštiti svog sugrađanina izgubio život. Dana 21. januara 1993. godine grupa pripadnika Vojske Republike Srpske je legitimisala osobe na trebinjskoj pijaci. Nakon što su ustanovili da je jedna od legitimisanih osoba Alen Glavović, Bošnjak, počeli su ga maltretirati tući. Tada je Srđan priskočio u pomoć Glavoviću, a četvorica vojnika su, umjesto Glavovića kundacima pušaka pretukli Srđana. Od zadobijenih batina Srđan je pao u komu, i preminuo je 27. januara 1993. godine. Srđanu Aleksiću je posthumano dodijeljena Povelja Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Srđanov otac je u čitulji napisao: "Umro je vršeći svoju ljudsku dužnost". Refik Višća jedan je od brojnih koji je u proteklom ratu branio Bosnu i Hercegovinu, ali i jedan o rijetkih koji je stao u zaštitu zatvorenika. Refik je stao ispred puške "svog čovjeka" i svojim životom spasio živote 12 Srba koji su iz Zenice dovezeni u školu u Zavidoviće. Refik Višća je bio vojni policajac, a 12. augusta ubio ga je Jasnim Viković koji je u pripitom stanju došao u tehničku školu u Zavidovićima kako bi ispitao privedene Srbe o ubistvu svog rođaka. Prihvatanjem ove inicijative Grad Zenica će se pridružiti gradovima poput Sarajeva, Tuzle, beograda, Novog Sada i Podgorice koji su također po ovom heroju dali ime svojim ulicama. Ovom inicijativom želim da generacijama koje dolaze ukažemo na dvije stvari: da se čin ljudskosti još uvijek cijeni u našem društvu i da BiH onakva kakvu je svi želimo može opstati samo ako je izrađena na društvu zajedničkih vrijednosti. Naša Bosanska historija puna je velikih junaka, nažalost dopustili smo da ih vrijeme izbriše iz naših sjećanja. Najmanje što možemo učiniti jeste da ne dopustimo da se ime i djelo Srđana Aleksića kao i drugih velikih heroja zaboravi.
I  Vijećnik: Almir Babajić (SDP)   33. Sjednica, 18.02.2019
Upućeno: - Gradonačelniku Grada Zenice, Gospodinu Fuadu Kasumoviću - Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina - Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti - JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenice - JP za upravljanje i održavanje sportskih terena Zenica Na osnovu prava iz Člana 10. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zenice upućujem slijedeće vijećničko pitanje: U cilju obogaćenja turističke ponude Grada Zenice i pružanja našim sugrađanima bogatijeg sportsko-rekreativnog sadržaja u gradu predlažem slijedeće inicijative: 1. Da Gradonačelniik Grada Zenice, Gospodin Fuad Kasumović pošalje pismo namjere stečajnom upravniku Željezare Zenica sa iskazanom zainteresovanošću Grada Zenice za parcelama koje pripadaju Željezari Zenica koja je dužna Gardu Zenici po osnovu KGZ i KN naknade 553,886,05 KM, i to za parcele : - k.č. 152/1, K.O. Doglodi, Odmaralište Bistričak, 6409 m2, u vlasništvu R.M.K.R.O. Željezare Zenica, - k.č. 153, K.O. Doglodi, Odmaralište Bistričak, 4550 m2, u vlasništvu R.M.K.R.O. Željezare Zenica, - k.č. 1479, K.O. Topčić polje, Bistričak, 2215 m2, u vlasništvu R.M.K.R.O. Željezare Zenica, - k.č. 1476, K.O. Topčić polje, Bistričak, 753 m2, u vlasništvu R.M.K.R.O. Željezare Zenica, - k.č. 1475/1,K.O. Topčić polje, Bistričak, 17972 m2, u vlasništvu R.M.K.R.O. Željezare Zenica, - k.č. 1475/2,K.O. Topčić polje, Bistričak, 580 m2, u vlasništvu R.M.K.R.O. Željezare Zenica, - k.č. 1474 ,K.O. Topčić polje, Podlokve, 10616 m2, u vlasništvu Krivaja OUR Zavidovići, Šumarstvo - k.č. 154 , K.O. Doglodi , Bistričak, 3981 m2, u vlasništvu JP “ŠPD ZDK” Zavidovići I da na lokalitetu Bistričak renovira trenutni sportsko-turističko-rekreacioni kompleks u kojem bi građani Zenice mogli provoditi slobodno vrijeme. 2. Da Gradonačelniik Grada Zenice, Gospodin Fuad Kasumović pošalje pismo namjere JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo sa iskazanom zainteresovanošću Grada Zenice za parcelama koje pripadaju ovom preduzeću koja je dužna Gardu Zenici po osnovu KGZ i KN naknade 123.486 KM, i to za parcele : - k.č. 2177, 2178, 2179, 2176, 2175, 2174, 2152, 2168,2174, 2180, 2200, 2199, 2201, 2198, 2179, 2190, 2191, 2192, 2193/01, K.O. Perin Han, u vlasništvu JP Elektroprivreda BIH. I da na lokalitetu Mošćanice, na bazi javno-privatnog partnerstva napravi sportsko-turističko-rekreativni kompleks sa vještačkim jezerom. 3. Da JP za upravljanje i održavanje sportskih terena Zenica izradi studij/projekat izgradnje Ski staze na Smetovima. Obrazloženje: Tačka 1. i 2.: Grad Zenica preko dugovanja po osnovu KGZ i KN rente od Željezare Zenica i JP Elektroprivreda BiH može otkupiti po povoljnim uslovima dvije izuzetno atraktivne lokacije za izgradnju sportsko-turističko-rekreacionog kompleksa na Bistričaku i Mošćanici za građane Zenice. Bistričak je izletište koje je u vlasništvu Željezare Zenica. Dobro nam je poznato da je Željezara Zenica nažalost u stečaju i da će se njena imovina uskoro naći na tržištu. Grad Zenica ima priliku da preko dugovanja za KGZ i KN rentu otkupi ovo izuzetno atraktivno izletište koje su zeničani decenijama koristili kao svoje odmaralište. Ovo je odmaralište od poplava 2014. godine nažalost uništeno i ništa se nije uradilo na njegovoj adaptaciji. Šteta bi bilo da ga kupi privatnik, kao već neke parcele, i zatvori za javnu upotrebu! Jezero Mošćanica je vještačko jezero koje brojni zeničani već sada koriste za osvježenje u ljetnom period. Kompleks površinskog kopa pripada JP Elektroprivreda BiH, RMU Zenica, koji je dužan Gradu Zenici po osnovu KGZ i KN rente velike količine novca. Grad Zenica ima mogućnost da kroz kompenzaciju ovih naknada dobije ovo zemljište i na njemu napravi atraktivan turističko-rekretivni kompleks. Uz određena ulaganja na ovom lokalitetu bi se moglo napraviti prelijepo odmaralište uz odgovarajuće sadržaje (šadrvani, roštilji, igrališta za djecu, staze za šetanje i biciklizam). Tačka 3.: Svjedoci smo da su se u našoj blizini (Busovača), izgradila dva skijališta (Pridolci i Staje) dužine ne veće od 1100 m. Ova dva skijališta svakog vikenda, u zimskom period, privlače veliki broj skijaša i turista kako iz Zenice tako i iz okolnih mjesta. Pomenuta mjesta po svojoj geografskoj konfiguraciji i nadmorskoj visini su slični našem izletištu na Smetovima. Ukoliko bi JP za uređenje i održavanje sporstkih terena uspjelo izgraditi jednu ili dvije ovakve staze, uveliko bi povečalo atraktivnost i poboljšalo turistički sadržaj na Smetovima što bi povlačilo za sobom dodatne privredne pogodnosti za ovo izletište (ugostiteljstvo, hotelierstvo…). Zamislite noćno skijanje na Smetovina i izlazak iz maglovite kotline poslije radnog vremena. Da ne izgleda nemoguće i nerealno pokazali su nam na Stajama i Pridolcima u Busovači.
P  Vijećnik: Almir Babajić (SDP)   33. Sjednica, 18.02.2019
Na našoj posljednjoj sjednici, podnio sam Inicijativu Službi za urbanizam, imovinsko-pravne i geodetske poslove, za iznalaženje rješenja i legalizaciju bespravno izgrađenih stambenih objekata u našem gradu, sa posebnim osvrtom na ruralno područje. - Na podnešenu Inicijativu, dobio sam odgovor od resorne službe, koja se poziva na kantonalni zakon, i pitanje kantonalne nadležnosti, te da bi se eventualno ovakva inicijativa mogla uputiti prema pružaocima usluga: Elektrodistribuciji, kao i drugim pružaocima komunalnih usluga, radi davanja mišljenja o postojanju mogućeg rješenja za priključenje navedenih objekata na komunalnu infrastrukturu. -Prihvatam ovo kao korektan odgovor, i tražim od resorne službe da u skaldu sa svojim nadležnostima uputi ovakavu inicijativu prema pružaocima komunalnih usluga u Zenici i kantonalnom resornom ministarstvu. -Napomenut ću , da sam od prošle sjednice, kada sam podnio ovu inicijativu, imao bezbroj poziva od vlasnika bezpravno izgrađenih stambenih objekata, i svi oni traže i zahtjevaju da se iznađe najprihvatljivije riješenje za legalizacije tih objekata, te da im se omogući, uz prihvatljive troškove za naše uslove, priključenje na komunalnu infrastrukturu. -U sklopu ovog pitanja zamolit ću za još jedan odgovor ili informaciju, kako bi razriješili neke dileme, prije svega zbog građana čija se prava uzurpiraju i ugrožavaju. -Svjedočimo da se u našem gradu sve više u sklopu malih prodavnica, čevapdžinic, kafića, slastičarni, na trotoarima ispred nih ,dograđuju i proširuju prostori. -Mene zanima, a takođe i građane, vjerovatno i kolege viječnika, ko je izdao takve dozvole, ko je odgovoran za dogradnju ,i je li to u skladu sa urbanističkim i prostornim planom grada -Te dogradnje su dovele stanovnike zgrada u jedan nepovoljan i nehuman položaj, onemogućeno im je normalno kretanje, kao i prilaz za vozila dostave, vozila vatrogasne i hitne pomoći. -Za ovakve objekte se izdaju rješenja i dozvole za dogradnju, a za izgrađene stambene objekte, na parcelama u privatnom vlasništvu, za objekte koji ne ugrožavaju pravo drugog, nema rješanja. -Ja sam za razvoj grada i nova zapošljavanja, ali ne na ovaj način, ugrožavajući pravo drugih i rušeći opće prihvaćene standarde. -Tražim da nam odmah neko iz resorne službe da odgovor na ovo pitanje, ili vi gospodine gradonačelniče. -I naravno, tražim da nam se da pisani odgovor na postavljeno pitanje, koji će biti na stranici GV, a koji će biti dostupan zainteresiranim građanima. Ova pitanje ću dati u pisanoj i elektronskoj formi
I  Vijećnik: Vahid Spahić (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   33. Sjednica, 18.02.2019
Na zahtjev mještana MZ "Crkvice", upućujem inicijativu, da se izvrši zamjena pokrova na zgradama koje su pokrivene azbestnim pločama (salonitom) i da se na istim izvrši zamjena drugih pokrova koji je u skladu sa evropskim standardima. Zamjenu takve vrste pokrova potrebno je izvršiti zbog starosti, a prvenstveno zbog štetnosti azbestnih materijala na zdravlje ljudi. Obrazloženje: Već od kraja devedesetih godina prošlog stoljeća. u mnogim europskim državama, zabranjena je proizvodnja i promet azbestnih proizvoda, zbog toga što azbest spada u grupu vodećih uzročnika karcinoma. Kakvo je stanje u gradu Zenica? Gotovo sve zgrade u Zeničkom naselju Crkvice i dalje imaju krovove pokrivene kancorogenim azbestom. Nažalost , ništa bolja situacija nije ni u drugim dijelovima našeg Grada, a posebno se ovaj problem odnosi na zgrade koje su rađene do 1975. godine. Tražim od gradske resorne Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove, da rade na iznalaženju rješenja za zamjenu takve vrste pokrova, zbog starosti i dotrajalosti karcinogenog salonita, a posebno zbog štetnosti po zdravlje ljudi koji stanuju u tim zgradama. Stanari ovih stambenih objekata, nisu do sada uklanjali azbestne ploče zbog finansijskih razloga. Riječ je o trošku koji stanari ne mogu iznijeti. Naravno, ovaj se problem ne može riješiti za dan, ali taj projekat mora biti u prioritetu rješavanja gradske resorne Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove u 2019. godini. Tražim od svih relevantnih faktora da se aktivno uključe u rješavanje ovog problema, te da se iznađu sredstva za zamjenu azbestnog pokrova.
I  Vijećnik: Vahid Spahić (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   33. Sjednica, 18.02.2019
O naselju Naselje Bilimišće se nalazi uz samu obalu rijeke Bosne. Uglavnom je dio uz obalu nastao nasipanjem zemljanog i otpadnog materijala u periodu izgradnje solitera u naselju Odmut. Prije su na mjestu solitera bile romske kasine koje su srušene pa je taj materijal nasut uz obalu. Stanovnici su premješteni na naselje Krč iznad Odmuta. Bilimišće spada u jedno od starijih zeničkih naselja. Naslje Bilimišće je poznato i po antičkim grobovima i kasnoantičkoj bazilici koja ima regionalni značaj. Između ostalog u naselju se nalazi i Turbe sa Musalom gdje se nalaze mezarovi sa nišanima iz 16 vijeka i turbe sa 4 sakrofaga. Prije izgradnje škole tu su bile livade i njive u privatnom posjedu koje su oduzete stanovnicima uz minimalne naknade. U toku proteklog rata bilo je direktno izloženo uticaju Kasarne. Pored toga je pretpilo i određene situacije za vrijeme boravka izbjeglica u školi, zatim 7. Muslimanske brigade i sl. Poznato je pored svega i po sportskoj dvorani Bilimišće i nekadašnjem kupalištu Bojin vir. Poznato je i po školskom centru koji se nalazi u naselju. Objedinjuje četiri škole i to: srednja Tehnička škola, Srednja mješovita škola Mladost, Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, te Međunarodna osnovna škola. Dnevno koz naselje prodje oko 2500 posjetilaca škole i stotine vozila. O proplavama Često je naselje bilo poplavljeno. U posljednje vrijeme velike poplave koje su bile 1992, 2009 i 2012 godine kada je veći dio naselja bio pod vodom. Godine 2009. su u naselju Blatuša srušene romske kasine i sav taj otpadni materijal je dovezen u naselje. Tu je pored cigala i betona doveze su i drvene građe, grede, crijepovi, mnogo madraca i kreveta, tepiha, guma i sl. Dovezeno je desetine kamiona tog otpada. Taj otpad je imao neugodan miris i trajao je mjesecima. Pored toga, neko, iz civilne zaštite je angažovao građevinsku operativu pa su na sav taj otpad navukli oko 20 cm šljunka pa su djelimično navukli i dio zemlje. Te godine sam predao idejni projekat (to sam uradio besplatno) za uređenje naselja Bilimišće koji je sadržavao idejni projekat za saobraćajnicu, te obaloutvrdu kao zaštitu od poplave. Tada sam sa predstavnicima mjesne zajednice pokrenuo inicijativu za uređenje naselja. Išli smo na sastanak u Općinu gdje smo prezentirali taj projekat a bili su prisutni Turkić Zvjezdan arhitekta, zatim Delić iz Agencije za zaštitu sliva rijeke Save, tadašnji načelnik Općine Smajlović, te Bijedić građ.inzinjer i još drugi iz određenih službi Općine. Projekat obalo utvrde je dobio zeleno svjetlo i realizacija je počela 2015 godine a završeno je 2017. Finasiranje je uglavnom bilo iz službe za zaštitu rijeke Save i nekih fondova i dio iz Općine. Taj finansijskiplan licno meni nije poznat. Radove su izvodili dva izvođača radova i to „Špic beton“na prvoj fazi i „Almy transport“ na drugoj fazi. O radu ili neradu kao i kvalitetu radova se može pričati i polemisati, a vidljivo je da je veći dio nekvalitetno urađen. Gradilište nikada nije bilo obezbijeđeno niti je ikada bilo ograđeno. Niti je ikada bilo table za pristup gradilištu. Npr. Jedan detalj : oborene su dvije velike topole koje izvođač nije mogao ni izrezati a niti odvesti pa su ih gurnuli u nasip! Fuge na kamenu su vrlo nekvalitetne, nije razvučena instalacija rasvjete niti je urađena završna obrada šetnice. Nasip nije nabijan kako treba, niti su korišteni svi potrebni slojevi kako bi se obezbijedila njegova nepropusnost i td. Nadzora nikad nismo ni vidjeli da je dolazio, jer da je dolazio ove greške se nisu smjele desiti. Oborinska voda u naselju nikada nije rijesena kod prve podstanice. U naletima kiše bude po 30 cm vode. Pored svega toga, iako se znalo da je to veliko gradilište, za dvije godine izvođenja radova cesta je oprana samo dva puta to znači jednom godišnje. Kada bi Alba-in kamion prošao ili neko vozilo, digao bi se toliki oblak prašine da su ljudi morali prozore da zatvaraju da prašina nebi ulazila u stanove. Pored svega toga dio gradilišta nikada nije očišćen niti je uređeno nakon tzv. završetka radova. Ostale su velike kamene plohe razbacane na sve strane, polomljene kamene ploče od instalacija grijanja, gomile zemlje, šljunka i td. U toku svih tih radova intenzivni radovi su vršeni na odvlačenju šljunka iz korita rijeke posebno subotom i nedeljom od strane izvođača, 4-5 kamiona ukrug je odvozilo, tako da sam jedne subote izbrojao oko 50 kamiona (otprilike su po 10 m3) znači oko 500 m3 materijala koji se može koristiti za nasipanje terena ispiranje i sl. Sigurno nijedan od tih kamiona nije plaćen državi... Jedan dio korita je bio presušen radi izvođenja radova, što je u redu, međutim dio zemljanog materijala koji je iskopan radi izvođenja temelja kosog zida je ostavljen u koritu i samo je „razvučen“ smanjujući tako profil protoka. Nakon kiša voda je uništila tu branu i tako je taj nasut materijal ostao na koritu rijeke. Sada je taj dio poprilično plitak i u ljetnom periodu presuši ostavljajući male lokve, mahovinu i trave,pa se legu mušice i komarci. Kao što smo mogli iskusiti prošlog ljeta, bila je nevjerovatna najezda komaraca i mušica. Potrebno je napraviti dublje korito kako se lokve nebi stvarale i povećao protok vode da bi se nasip rasteretio. Trava se rijetko kosi i pokosi se na inicijativu mjestana, također čiščenje smeca do skole, na pristuppnoj saobracajnici, koja je takodjer javna povrsina rijetko bude ociscena. Na fotografiji vidljiv objekat Službe za spasavanje, rupe na saobracajnici, neuređen parking i nezavrsen nasip. Još jedan od nedostataka „projekta obaloutvrde“ je da nije riješena unutrašnja odvodnja tj površinska voda unutar nasipa. Kada pada kiša npr. dva dana ili kada su intenzivni pljuskovi srednji dio naselja oko prve podstanice bude poplavljen. Nivo vode poraste na oko 20 - 30 tak cm i nekoliko podruma uvijek budu poplavljeni. To je direktna šteta za stanovnike.Treba riješiti površinsku odvodnju. Sa druge strane zbog neuređenog parkinga ljudi parkiraju po travi i zemlji. Cim izadju na asfalt tu zemlju i blato rasipaju po cesti. Nema mogucnosti da stanovnici dobiju prostor za izgradnju garaža kao sto imaju Kineski zid, Jalija, Odmut i sl, a prostora ima. Još jedna da ne kažem glupost koja je napravljena jeste zid koji vodi od skretanja za školski centar pa do mosta. Taj zid je potpuno besmislen, neću pitati koliko je koštao ali nije bio jeftin. Besmisleno je zidati takav zid na mjestu koje nikada nije bilo poplavljeno (isti zid kao na Ušću). Urađen je samo dio ceste od skretanja za školu do mosta. Šta je sa ostatkom ulice? Kiosk – fast food stoji na sredini trotoara, tu često parkiraju vozila pa nastane gužva... Vidljive rupe na cesti i parkiranje autobusa na trotoaru. Trotoar nije za to namijenjen. Na desnoj fotografiji na mjestu gdje su stajali kontejneri nije moguce da se dva vozila mimoidju zbog postavljene ograde gradislista objekta Civilne zastite. Potrebno je obezbijediti da se može skrenuti iz pravca Lukovog polja prema Bilimišću jer je besmisleno ići na kružni tok pa nazad na most. Bezveze se opterećava kružni tok. To je možda pojektom GGM-a dobro zamišljeno ali u praksi nije dobro. Jer u guzvama mnogoi vozaci svjesno prave prekrsaj jer im treba do 15 minuta da predju preko mosta i nazad kako bi skrenuli za Bilimišče. Ili treba omoguciti skretanje sto je jeftinije rjesenje ili napraviti kruzni tok sto je skuplje rjesenje. Skretanje lijevo na Bilimišće skoro da niko ne poštuje Kod turbeta je potrebno napraviti veliku nadstrešnicu za autobusko stajalište. Mnogo ljudi (uposlenici Preventa, Binga), posebno učenika (školski centar na Bilimišću) koristi javni prevoz i nije baš prijatno da kisnete ili se pržite na suncu pola sata dok čekate autobus. Autobusko stajaliste bez nadstrešnice, uz školski centar sa 2500 djece Sada kada imamo moderan GGM kada imamo Arenu, Centar i sl. red bi bio da se nešto uloži i u rekonstrukciju ceste na Bilimišću. To bi podrazumijevalo da se promijene cijevi od grijanja jer na svakoj poplavi veliki dio vode ostaje u kanalima te cijevi brzo istruhnu. Također potrebno je zamijeniti i podstanice jer je slabo grijanje. Ljudi se masovno odjavljuju. Tu koristi nema niko. Iako to zahtijeva poprilična sredstva smatram da bi trebalo dajedna gradska ulica i naselje ima bolju cestu i trotoars aobje strane koloviza (kojeg nema). Naselje bez uredjenog parkinga i trotoara Pored ceste i trotara bi trebalo postaviti nekoliko ležećih policajaca jer ima „junaka“ babinim autima željni pokazivanja koji kroz ulicu prođu po 100 km/h. Kasno će biti kada nekog udare. Da se podsjetim, u Travničkoj ulici – prema Vjetrenicama (smrtno je stradao biciklista) koji je dio regionalnog puta ima 4 - 5 ležećih policajaca i to funkcioniše – vozi se sporije. I na Bilimišću treba ležećih policajaca. Kasno će biti kada neko nastrada. U toku izvdjenja radova na pristupnoj saobracajnici je napravljena glupost sto je odraz nepostojanja nadzora i nebrige izvodjaca radova a to je da su zabetonirali ogradu od Musale. Jer da je bilo nadzora ovo se sigurno nebi desilo. A ako je bio onda treba preispitati zasto je ovo ovako loše urađeno. Zabetonirana ograda Musale prilikom izvodjenja radova na saobraćajnici U toku proteklog perioda u naselju je započeta je gradnja objekta za „Službu spašavanja na vodi i pod vodom“ investitora Civilne zaštite. Da se razumijemo, nemam ništa protiv Službe i treba ih podržati, ali objektu nije mjesto na toj lokaciji. Da je manji i niži ne bih imao ništa protiv. Iako se protiv toga objekta potpisalo 90 % stanovnika (imam potpise i dopis općini) naselja gradnja tog objekta se nije mogla zaustaviti. Obrazloženje službe za urbanizam je besmisleno. Nije samo jasno kako se od dva montažna kontejnera koji bi služili kao ostava pretvorilo u objekat 10 x 20 m i to od armiranog betona?!? Izgrađen je protivno urbanističko tehničkim uslovima, te je stoga taj objekat bespravno izgrađen. Najgore što Služba za urbanizam povezuje objekat obaloutvrde sa ovim objektom, a apsolutno su dva različita i nezavisna objekta. Pored svih drugih lokacija u gradu, npr, Kamberovića polja, Kanala, Ušća, Blatuše, došli su na Bilimišće?!? Na svim ovim lokacijama imaju bolji pristup i bolju komunikaciju. U urb. teh. uslovima stoji da je plato objekta izdignut za 75 cm iznad terena i spratna visina je 250 cm. Sada je objekat napravljen tako da ima suteren (a nema ga u dozvoli i prvobitnom projektu), gdje je ploča na preko 2,0 m iznad terena, a ostavljeni su ankeri za gradnju sprata. Objekat je preblizu saobraćajnice. Bezveze je napravljena gužva tamo gdje ne treba. Zamislite da Vam neko ispred kuće napravi halu od 20 m i visine 7 m (otprilike 2,5 m iznad terena, plus 2,5 svijetle visine i 2 m krova ) Objekat je izgrađen bez donesenog urbanističkog plana, javne rasprave i sl. Najgore mi je obrazloženje službe za urbanizam (dato u prilogu). Tako da objekat koji je napravljen protivno urbanističko tehničkim uslovima treba biti uklonjen jer je bespravno napravljen. A molim Vas lijepo, radi se o službi koju finansira Grad. Nisam imao uvida u to ko vrši nadzor nad građenjem objekta ali objekat nije izgrađen prema tada važećoj dozvoli. Ne možete tražiti dozvolu da gradite kuću a napravite zgradu a onda priložite projekat zgrade i sve u redu.Ne nije u redu. Objekat Službe za spasavanje na vodi i pod vodom (SRK BOSNA), izgradnja započeta prije četiri godine, izvođenje nije u skladu sa važećom dozvolom za gradnju U proteklooj godini je nastavljena izgradnja i izgradjeni su stubovi za jos jednu etazu. Intervencijom g.gradjevinske inspektorice gradnja je zaustavljena i utvrdjeno je da je izgradjeno protivno datim uslovima. Nekoliko vlasnika susjednih objekata je ukljuceno u proces izdavanja i ubrzo bi prema nekim informacijama trebala biti javna rasprava. Već je bio sastanak zainteresovanih stranaka u postupku u gradskoj upravi, u Službi za urbanizam. Kao arhitekta koji živi u gradu nudim se da besplatno sa svojim timom uradim projekat vanjskog uređenja Bilimišća (a nije nimalo jeftin) i da pomognem u tom radu koliko god mogu kako bi barem sa te strane rasteretio Grad u investiciji... Sazetak teksta - Rekonstrukcija ceste kolovoz sa dvije trake i obostranim trotarom sa nekoliko ležećih policajaca, - Rekonstrukcija instalacija kanalizacije, vode i grijanja, te riješiti oborinsku odvodnju, - Obustava gradnje objekta za spašavanje na vodi i pod vodom, - Omogućiti stanarima izgrade svoje garaže, - Hortikulturno uređenje zelenih površina sadnjom stabala i uređenjem travnjaka, - Izgradnja dječijeg igrališta
I  Vijećnik: Almir Dračo (SDA)   33. Sjednica, 18.02.2019