MAPA WEBATRAŽI 
 
 
 
SAOPĆENJA I OGLASI
 
 
 
E-USLUGE

e-Registar administrativnih postupaka


e-Registar administrativnih postupaka predstavlja potpunu i sveobuhvatnu evidenciju svih administrativnih postupaka koji se provode na nivou Gradske uprave Grada Zenica.

Registar sadrži sljedeće podatke o administrativnim postupcima:

 • naziv administrativnog postupka
 • naziv organizacione jedinice Grada Zenica koja sprovodi postupak i donosi odluku o administrativnom postupku
 • adresu, broj telefona, elektronsku adresu i sve druge podatke pogodne za dobijanje potrebnih informacija o administrativnom postupku
 • djelatnost na koju se administrativni postupak odnosi
 • svrhu administrativnog postupka
 • pravni osnov administrativnog postupka
 • iznos takse koja se plaća prilikom pokretanja ili u toku administrativnog postupka
 • iznos naknade koja se plaća prilikom pokretanja ili u toku administrativnog postupka
 • obavezne podatke koje je potrebno dostaviti prilikom pokretanja administrativnog postupka
 • obaveznu dokumentaciju koju treba dostaviti prilikom pokretanja ili u toku administrativnog postupka
 • rok za pregled  predmeta (ukoliko je propisan)
 • rok za rješavanje urednog predmeta
 • prilog – mogućnost preuzimanja obrasca kojim se stranka obraća gradskim službama za upravu prilikom pokretanja administrativnog postupka (ukoliko je propisan)

Napomena: Korištenje e-registra će biti omogućeno u drugoj polovini januara 2015. godine.

 

 

 

"Centar 72"


Sistem "Centar 72" je osmišljen da bi bio na usluzi građanima i na raspolaganju 24 sata dnevno, 365 dana godišnje. Građani mogu prijaviti uočeni problem putem web stranice ili putem besplatne Android aplikacije. U roku od 3 radna dana građani će dobiti odgovor o statusu rješavanja problema. Odgovor će sadržavati informaciju da li je rješavanje problema već u toku, odnosno u kom periodu ga je moguće riješiti. Web stranica i Android aplikacija imaju jednostavan formular, putem kojeg korisnik bira kategoriju problema (komunalna infrastruktura, čišćenje ulica, gradska rasvjeta, inspekcija...), kratko opisuje problem, opcionalno dodaje slike, te locira problem na karti i šalje zahtjev općinskoj administraciji.

Promotivni video možete preuzeti ovdje ili pogledati na sljedećem linku.