MAPA WEBATRAŽI 
 
 
 
ZA GRAĐANE/Grijanje

Javno predzeće "Grijanje" Zenica

JP "Grijanje" Zenica osnovano je sa glavnim zadatkom da obezbjeđuje daljinsko grijanje za gradska i prigradska područja općine Zenica.

Grijna sezona traje od oktobra do aprila, a Općina Zenica za socijalno ugrožen slojeve građanstva obezbjeđuje subvencije kako bi i oni mogli koristiti ovu komunalnu uslugu.

Trenutno "Grijanje" radi na izradi planova izgradnje kotlovnice koja bi nezavisno od postojećih industrijskih postrojenja proizvodila energiju potrebnu za nesmetalno pružanje usluga daljinskog grijanja.


JP "Grijanje" Zenica
Bilimišće 107
72000 Zenica
Telefoni:
Direktor: 401 - 675
Dežurni telefon: 401 - 602