Javna rasprava o Nacrtu Programa rada Gradskog vijeća Zenica za period 01.01. - 31.12.2023. godine

Tekst Nacrta Programa rada Gradskog vijeća za period 01.01.-31.12.2023. godine  upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana od dana održavanja sjednice Gradskog vijeća Zenica.

Pisane primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se Stručnoj službi Gradskog vijeća najkasnije do 13.01.2023. godine.

Prilog:

1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Programa rada Gradskog vijeća Zenica za period 01.01.-31.12.2023. godine i upućivanju na javnu raspravu, broj: 01-45-26751/22 od 29.12.2022. godine,

2. Tekst Nacrta Programa rada Gradskog vijeća Zenica za period 01.01.-31.12.2023. godine.