Javna rasprava o Nacru Strategije razvoja Grada Zenica 2023.-2027.

Nacrt Strategije razvoja Grada Zenica 2023.-2027. i Akcioni plan za period 2023.-2025. godine upućuju se na javnu raspravu u trajanju od 60 dana od dana održavanja sjednice Gradskog vijeća Zenica. Pisane primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se Službi za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem najkasnije do 25.09.2023. godine u pisanoj formi putem Protokola Grada Zenica ili u elektronskoj formi na e-mail adresu: ([email protected]). 

Prilozi:

- Nacrt Strategije razvoja Grada Zenica 2023.-2027.

- Akcioni plan za period 2023.-2025. godine

- Zaključak Gradskog vijeća Zenica broj: 01-45-16500/23 od 27.07.2023. godine