Javni poziv za učešće na 26. međunarodnoj kulturnoj manifestaciji "Zeničko proljeće 2023"

Pozivamo sve pojedince i ansamble koji se bave umjetničkom muzikom, teatrom, književnošću, likovnim stvaralaštvom i drugim vidovima umjetničkog izražavanja da se prijave na Javni poziv za "Zeničko proljeće 2023" koji mogu preuzeti u prilogu.

Javni poziv ostaje otvoren 15 kalendarskih dana od datuma objave na web stranici Grada Zenica.

APLIKACIJA-ZENIČKO PROLJEĆE 2023

ZENIČKO PROLJEĆE - JAVNI POZIV 2023

Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti