Javni poziv za sufinansiranje proljetne sjetve

Na osnovu Programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Grada Zenica u 2020. godini broj: 01-45-11729/20 od 04.06.2020. godine, usvojenog od strane Gradskog vijeća, Služba za privredu i upravljanje razvojem obavještava poljoprivredne proizvođače da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaj za sufinansiranje proljetne sjetve.

Podsticajna sredstva su namijenjena za poljoprivredne proizvođače koji su izvršili proljetnu sjetvu i zasnovali poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Zenice. Javnim pozivom se vrši isključivo refundiranje troškova repromaterijala, a koji su nabavljeni u agro rokovima i prema normativima za pojedine kulture, te podrazumijeva:

a)      sjemena;

b)      mineralno đubrivo;

c)      zaštitna sredstva.

Ukupan iznos sredstava Javnog poziva iznosi 181.618,00 KM.

Maksimalan iznos podsticajnih sredstava po krajnjem korisniku iznosi 1.000,00 KM.

Obrasci zahtjeva zajedno sa Izjavom o tačnosti podataka mogu se preuzeti na ulazu u gradsku upravu ili na web stranici Grada Zenica i to:

Obrazac zahtjeva za sufinansiranje proljetne sjetve za 2020. godinu

IZJAVA o tačnosti podataka za 2020. godinu

Rok za podnošenje zahtjeva sa propisanom dokumentacijom je 01.08.2020. godine.

Sve informacije vezane za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti putem telefona broj: 032/447-706.